Matrix

Vaikka kuinka selailen talouspoliitillisten asiain pinoa, en löydä työpöydälleni tuoduiksi dokumentteja, taikka edes referaatteja Nokian aikomuksista roolinsa kasvattamiseksi käyttöjärjestelmäyhteistyön saralla ja matriisinsa kiinni kuromiseksi.

Nuo kaksi kohtaa nimittäen ovat edelleen toteuttamatta työlistalta, jonka ystävällisesti annoin julkisuuteen ja Nokian käyttöön.

Vastoin nimenomaista ohjeistustani toimitusjohtaja Elop meni ja ennenaikaisesti ilmoitti sinällään järkevästä aikomuksestansa vaihtaa puhelulaitteidensa käyttöjärjestelmän. Ennen aikojansa siksi, ettei Elopilla vielä ollut esittää mitään konkreetillista, joka olisi osoittanut ensinnäkin jotakin valmista jo olevan, ja toiseksi, että Nokialla olisi vahva rooli tässä uudessa yhteistyössä.

Nykyisillä tiedoilla joudun toteamaan, että Nokian ja Microsoftin yhteistyö on pikemminkin vain työnjakoa: Nokia tekee laitteita ja Microsoft niihin käyttöjärjestelmän.

Pidän täysin välttämättömänä, että originaalin ja ystävällisen ehdotukseni mukaisesti perustetaan yhteisyritys, joka keskittyy mobiilikäyttöjärjestelmän ohjelma-, palvelu- ja laitelähtöiseen kehittämiseen. Toisin sanoen poikkitieteellisesti kehittämään käyttäjäkokemusta.

En myöskään ole saanut vahvistusta, että ehdotustani Nokian matriisiorganisaation keventämiseksi olisi riennetty toteuttamaan.

Nokia keventää, mutta vain määrällisesti. Tekemisen tapaan, eli laatuun ei näillä näkymillä puututa. Nokian organisaation pulmat eivät kuitenkaan ole vain horisontaaliset, vaan ovat ne myöskin vertikaaliset.

Muistutan mieliinne, että Nokian jättiorganisaatiota joitakin vuosia sitten on tuolloin kovin muodikkaasti pyritty ketteröittämään matriisilla. Liian tiheä matriisi kuitenkin on sokkelo, jonne innovaatiot katoavat ennen pääsemistänsä päätöksentekotasolle.

Liian tiheä matriisi tuottaa liikaa organisaation sisällä keskenänsä tasavertaista informatsioonia. Tästä herkästi seuraa lähes tyrmistyttävä ajankäytöllinen vaikutus ensinnäkin jo raporttien, dokumenttien ja memorandumien määränä, sekä palavereina niiden käsittelemiseksi ja tasaveroisten asioiden järjestelemiseksi, nuoret käyttävät termiä priorisointi.

Kyseessä on lähes tulkoon ikuinen liikkuja: matriisi tuottaa yhä lisää tietoa, jota käsittelemään tarvitaan yhäti uusia matriisin osasia.

Muihin matriisin Nokiaa koskeviin ongelmiin olen puuttunut aiemmissa kirjoituksissani tällä plokillani ja muualla internetissä. Nokialle nykyistä organisaatiomallia paremmin soveltuisi kevennetty, ylhäältä ja alhaalta kiinni kurottu matriisi.

Oikeasti ketterä organisaatio ei monimutkaista itseänsä, vaan ulkoistaa yhä enemmän innovointia, suunnittelua, testaamista, markkinointia, ja jopa tuotantopäätöksiä asiakkaillensa, kuluttajille.

Oikeasti ketterä organisaatio ei myöskään pyri ratkomaan kaikkia asioita sisäsyntyisesti, vaan käyttää se hyväksensä konsultteja, sekä vierailevia tähtiä. On välttämätöntä aika ajoin alistaa omat tekemiset ja aikomukset ulkopuoliselle arvioinnille. Nokian tulee avautua.

Oikeasti ketterä organisaatio ei myöskään sido itseänsä ikuisiksi ajoiksi johonkin tiettyyn ratkaisuun. Pidän edelleen tarpeellisena ja vakuutena tulevan varalle, että Nokia jättää oven raolleen myöskin Meegolle, taikka jollekin muulle ei-microsoftilaiselle käyttöjärjestelmälle.

Näihin aatoksiin ja näihin sävelmiin: Kipelov – Matrix God.

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä

Advertisements