Nokian matriisista

Matriisiorganisaatiosta ylipäätään ja Nokiaan sovellettuna erityisesti esiintyy julkisessa keskustelussa niin paljon väärinkäsityksiä, että puutun niistä nyt yleisimpiin.

1) Matriisiorganisaatio kuulemma johti Nokian eri yksiköt kilpailemaan samoista resursseista ja siten kuluttivat ne yrityksen voimavaroja sisäiseen riitelyyn.

Tämä ei ole totta. Jättiyrityksessä kilpaillaan aina resursseista ja tuotannon prioriteeteista, eikä tämä ole matriisista johtuvaa. Niin kauan, kuin Nokialta tulee markkinoille eri ryhmien suunnittelemia ja valmistamia tuotteita, tällaista kilpailua resursseista on väistämättä.

Tällainen kilpailu ei suinkaan ole Perkeleestä, vaan on se suotuisasti käytettynä sopiva kirittäjä, koska joutuvat resursseista kilpailevat tahot perustelemaan asiansa sekä itsellensä, että myöskin muille.

2) Matriisiorganisaatio kuulemma johti Nokian sisällä vastuusuhteiden epäselvyyteen ja siten vaikeuksiin päätöksenteossa.

Tämäkään ei ole totta. Matriisi voidaan toteuttaa hyvin taikka huonosti, mutta matriisi sinällänsä, ikään kuin luonnonlain tavoin, ei automaatillisesti johda epäselviin vastuusuhteisiin.

Kyse on siitä, kuinka matriisi toteutetaan. Se on henkilöt, vastuut ja valta.

Nokian organisaatio on jo pitkään enemmän taikka vähemmän virallisesti ollut jonkinlainen matriisi. Jos organisaatio ja matriisi ovat sekavat, on vain makuasia kuinka matriisi kaavioon piirrustellaan, vai jätetäänkö matriisiraidat pois kokonaan.

Toimitusjohtaja Elopin johdolla on päätetty toteuttaa kaksi keskenänsä hieman ristikkäistä organisaatiouudistusta. Uudistuksen prinsiipit on esitelty tämän linkin takana.

Ensinnäkin Kallasvuon (01.07.2010) aikaisista kolmesta, vain hippusen aikaa voimassa ja oikeasti olemassa olleesta yksiköstä, nimittäen Mobile Solutions, Mobile Phones ja Markets, on (01.04.2011) siirrytty kokoonpanoon Smart Devices, Mobile Phones ja Markets, joista kaksi ensimmäistä ovat erillisiä liiketoimitayksikköjä, joilla kumpaisellakin on oma tulosvastuu, sekä kokonaisvastuu ns. ”kuluttajakokemuksesta” sisältäen tuotekehityksen, tuotehallinnan ja tuotemarkkinoinnin.

Toiseksi on piirretty uuteen organisaatiokaavioon matriisia nimikkeiden Services & Developer Experience, Design ja CTO Office kohdalle. Eli esimerkiksi disainin on ajateltu yhtenäisenä läpäisevän kaikki kolme yksikköä. Kaunis miete sinällänsä…

Nämä kaksi uudistusta ovat ristiriitaiset, eivätkä täysin vastaa esittämiäni toiveita matriisin keventämisestä. Ristiriitaiset ovat ne nimenomaan siksi, että liiketoimintayksikköjen perustaminen korostaa niiden autonomisuutta, kun taas nekin läpäisevät matriisin raidat korostavat yhtenäisyyttä ja paikkaa kokonaisuudessa.

Voimme kiteyttää tämän dilemman kysymykseen kuinka liiketoimintayksikkö voi olla kokonaisvastuullinen, jos päälinjat kuitenkin tulevat korporaatiolta ja ovat yhteiset muiden yksikköjen kanssa?

Vastaus on ei mitenkään… Käytännössä Nokia siis oikoo mutkia ilmeisestikin hieman hätäisesti piirretyssä uutukaisessa organisaatiokaaviossa. Joko kokonaisvastuu on määritelty erittäin löysästi ja poikkeavasti, taikka sitten matriisi tältä osin on vain imaginaarinen ja tyypiltänsä pikemminkin ohjeistavaa ja konsultoivaa.

Liiketoimintayksiköiden muodostaminen on nähtävä osana jättiorganisaation tulevaisuuden näkymiä. Kuvaukset jättävät tiedonjanoisen yhä janoiseksi ja käsitykseen, että toinen on ajateltu lypsylehmäksi ja toisesta kaavaillaan tähteä.

Itse näen nykyisen jaottelun ongelmallisena.

On nurinkurista, että ajatellaan tulevaisuudessakin olevan kahta päätyyppiä kännyköitä, se on älykkäitä ja älyttömiä, eli peruskännyköitä. Suunta kuitenkin vie sinne, missä on nähtävissä vain ja ainoastaan nykyisen kärjen kaltaisia älykkäitä laitteita.

Onko Mobile Phones -liiketoimintayksikkö perustettu myyntiä varten? Tätä on spekuloitu, mutta vastaus ei ole tiedossani… Joka tapauksessa itsellinen yksikkö on käypäistä kauppatavaraa ja suurbisnekseen sopivainen myyntipakkaus.

Jotta matriisiorganisaatio toimisi ja ketteröittäisi, eikä vain lisäisi kuormaa, pitää olla kolme asiata oikein: ihmiset, vastuu ja valta. Tulee käydä tasaisin välein lävitse mikä on kenenkin tehtävä vastuineen ja valtoineen: mitä keneltäkin vuotetaan. Jos on kokonaisvastuu esimerkiksi disainista, tulee olla käytössä valtaa riittävästi tämän vastuun realisoimiseksi.

Se, kuinka organisaatiokaavio piirrustellaan, on lopulta vähämerkityksellinen sen rinnalla, kuinka ihmiset, valta ja vastuu jakautuvat. On syytä eritellä näkijät, eli visionaristit ja tekijät, eli professionaalit.

Pätevimmät johtotason näkijät tulee sijoittaa niihin positioihin, joista hallitaan kokonaisuutta ja pätevimmät johtotason tekijät niihin, joista hallitaan itsellistä yksikköä. Vastaavasti tulee pätevimmät suunnittelevan ja suorittavan tason näkijät sijoittaa niihin positioihin, joissa luodaan tulevaisuutta ja pätevimmät suunnittelevan ja suorittavan tason tekijät niihin, joissa tehdään ajassa elävää tuotetta.

Mikäli Nokia on rakentamassa aitoa matriisia kolmen yksikön lävitse, ohjeistan varmistamaan ensinnäkin sen, että kullakin yksiköllä on matriisin eri tasoja vastaavat selkeät rakenteet kokonaisuudesta vastaavien persoonien työkaluina ja toiseksi että näillä kokonaisuudesta vastaavilla henkilöillä, yhdellä sellaisella per matriisijuova, on riittävä muodollinenkin valta käytössänsä, sekä sitä paralleelaava vastuu tekemisistänsä.

Jo aivan pian on ratkaistava kumpaako oikeasti halutaan, korporaation tason matriisia, vaiko itsellisiä yksiköitä. Yht’aikaisesti ei ole mahdollista saada molempia. Epäselvyys näin suuressa asiassa ei voi jatkua. Tämän jätän toimitusjohtaja Elopin tehtäväksi suosituksellani toteuttaa korporaation tason matriisi yksiköiden itsellisyyden kustannuksella.

Suosittelen korporaation tason matriisiksi kevyttä, vain muutamista henkilöistä koostuvaa iskuryhmää, jolla on asemaansa vastaava muodollinenkin valta. Ei saa jäädä epäselväksi, kumpiko lopulta määrittelee esimerkiksi disainia, matriisi vaiko yksikkö. Matriisiin kuuluvat toteuttavat osat tulee sijaita yksiköissä.

Näihin korporaation tason matriiseihin tulee etsiä vastuullisiksi ne pätevimmät näkijät. Jos ei sopivaisia löydy, on parempi pitäytyä yksikkötason matriisissa.

Aiemmin esittämääni ystävälliseen ohjeistukseen jo alkukesästä julkistaa suunnitelmana uusi sosiaalisen median palvelu vastattiin osittain, kun internetissä oli hetken aikaa katseltavissa aihetta käsittelevä video. On joka tapauksessa ilahduttavaa, että ohjeistukseni tuoltakin osin näyttää toteutuvan, vaikka palvelu onkin lähinnä markkinapaikka, eikä aivan niin paljolti senioreille suunnattu, kuin toiveeni oli ja yhäti on.

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä

Advertisements