Jolla – skaalautuvaa sentimentaalisuutta?

Liikutuin seuratessani Jolla Oy:n Sailfishin julkistusta Slush 2012 -tapahtumassa. Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä sinällänsä eivät aiheuttaneet mainittavia väristyksiä, olivathan ne lopulta vain sivurooleissa itse yhtiön profiloinnin puskiessa pinnalle.

En ole yritysmaailman julkisissa tilaisuuksissa koskaan missään nähnyt moista lämpöä, ystävyyttä, välittämistä, yhteishenkeä ja tasa-arvoa, olkoonkin, että eräät eleet olivat kovin teatraaliset.

Level 1 completed

Jo kesällä horjuin emotionaalisesti tämän startupin tiimoilta, kun tieto osakeyhtiön perustamisesta vihdoin saavutti kotitöllini. Otaksuttavasti helteiden pehmittämänä katsoin asiakseni raapustaa kirjoituksen otsakkeella Jolla – sentimentaaliset hupsut?

Tuolloin kyselin, josko tunteet vellovat jo liiaksikin, enkä tarkoittanut itseäni. Keskiviikkona 21.11.2012 Jolla osoitti modernille yritykselle olevan peräti luontevaa julkisesti läkähdyttää kuulijansa sentimentaalisella sisällöllä koskien yrityksen olemusta ja luonnetta.

Noustiin uudelle tasolle. Toimitusjohtaja Marc Dillon puhui tavalla, joka ei ole tyypillinen yritysmaailmassa, ja asioista, joista ei ole totuttu kuulemaan yritysesittelyissä. Yrityksen arvot konkretisoituivat.

Katto matalalla, vaiko permanto korkeuksissa?

Jollan organisaatiota on tapana kuvata matalaksi pienyritysrakenteen merkityksessä. Tällä tarkoitetaan häilyvää rajaa johtamisen ja suorittavan työn tekemisen välissä.

On kaksi matalaa tapaa suhteessa työntekijäin itsellisyyteen. Mikäli on katto alhaalla, kaikki osallistuvat suorittavaan työhön, mutta vain pieni fragmentti johtamiseen. Mutta jos on lattia ylhäällä, ovat työntekijät itselliset ja tilaisuudessa ratkaisevasti osallistua oman toimenkuvansa määrittelyyn.

Jäin pitkäkestoista mielihyvää tuottavaan käsitykseen, jonka mukaan Jolla on nyt jälkimmäistä. Tällainen rakenne soveltuu innovatiiviselle yritykselle, jonka fyysillinen tuotanto ulkoistetaan alihankkijoille taikka kumppaneille, ja jonka tarkoitus on maksimoida uuden luominen.

Kaikki mukaan, entä minä?

Henki on hyvä ja toimintamallit esimerkilliset. Työntekijät tulevat kohdelluiksi oikeudenmukaisesti. Kumppaneita kunnioitetaan ja ukset ovat seljällänsä.

Uusi ekosysteemi ja Sailfish itsessänsä tulevat olemaan avoimet jokaisen mennä mukaan. Jokainen tässä tarkoittaa suunnittelijoita, kehittäjiä, kumppaneita ja muita, jotka antavat oman kontribuutionsa ekosysteemin kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

Entä minä, perinteisen kuluttajamallin asiakas? Kuinka minä pääsen mukaan tähän liikkeeseen, jota niin kovin ihailen?

Nykypäivää on Facebookissa, Twitterissä ja mitä näitä onkaan, tykätä yritystä taikka sen valmistamia tuotteita. Ja sosiaalisen palvelun ylläpitäjä sitten muuttaa nämä tunnepohjaiset reaktiot itsellensä rahaksi, sekä yrityksille mainonnaksi.

Tämä ei ole sitä osallistumista ja osallisuutta, jota haen.

Jollakummi

Pidän todennäköisenä, että tulen haltuuni hankkimaan yhden kappaleen Jollan valmistamia mobiililaitteita, kun ne aikanaan tulevat markkinoille.

Toivon tällaisen laitteen sisältävän kaksi moderniin kuluttajasuhteeseen kuuluvaa elementtiä, nimittäin helpon yritystä ja tuotetta koskevan palautekanavan, sekä persoonallisemman jollakanavan, jossa suoraan kännykkääni liikkuu arkipäivän tietoa tapahtumista ja tunnelmista Jolla Oy:ssä.

Korostan, että näiden kanavien tulee toimia ilman pakkoa liittyä Facebookiin, Twitteriin taikka vastaaviin. Näiden väylien on myöskin tehtävä kuluttajalle mahdolliseksi todeta ja todentaa, että yrityksen toiminta on julkisuuteen tuotujen perustavien arvojen mukaista.

Nöyrää asennetta

Asenne toimintaympäristöön on esimerkillinen. Varatoimitusjohtaja Sami Pienimäen kuvaus aktiviteeteista Kiinassa vakuutti.

Yhteistyökumppanien kanssa on perehdytty perusteellisesti molempia osapuolia kiinnostaviin toimintamalleihin ja kuluttajia on tavattu ruohonjuuritasolla samalla hyvinkin tarkoin perehtyen näiden mobiilitarpeisiin. Kaupoissa, tavarataloissa, kentällä… ei slaideja esitellen pääkonttuurilla.

Myös kumppanien suhteen korostettiin ystävyyttä ja kunnioittavaa asennetta. Satoja ja satoja tunteja kentällä, vakuuteltiin…

Level 2 started

Ensimmäinen suuri saavutus koskee uutta yrityskulttuuria, sekä siihen liittyvää julkisuussuhdetta.

Olen vakuuttunut, että tästä on hyvä jatkaa kohti suuria saavutuksia myöskin tuotteen, mutta ennen kaikkea muuta, kuluttajasuhteen osalta. Onko kuluttajasta, se on asiakkaasta, ja tuotteen valmistajasta oikeiksi ystäviksi toisillensa ja mitä olisi laatuansa sellainen ystävyys?

Jolla on ilo

Mobiiliekosysteemi perinteisesti on vahvan hierarkinen ansaintamalli, jossa muutama keskeinen toimija kontrolloi, määrittää ja ansaitsee. Kuluttajan osa on kuluttaa, tykätä, fanittaa ja maksaa.

Tällaiset perinteiset ekosysteemit vahvahkosti ilmaistuna ovat vankileirien saaristo. Jollan hahmottelema ekosysteemi, sitä vastoin ja yhtä vahvasti ilmaistuna, on paratiisisaari, jota luonnehtivat vapaus, avoimuus, yhdenvertaisuus ja ilo.

Jolla ei lähde maailmalle simppelisti vain jokin kuluttajatuote viemisinänsä. Se itse on tuote, tapa toimia. Kyseessä on uudenlainen, peräti moderni liiketoimintamalli. Tähän uuteen formulaan tulee kuulumaan useita kuluttajalaitteita, joista vain osa on itse valmistettuja, mutta yksikään ei ole itsetarkoitus.

Johtajat eivät asiaa osanneet painottaa, mutta kyseessä on aivan uudenlainen jakaminen. Tässä jaossa kuluttajat eivät ole vain objekteja, tykkääjiä, vaan me tulemme olemaan oikeita subjekteja.

Skaalautuuko?

Kaikki edellä mainittu kuulostaa peräti ihanalta. Pyrkimys on varmasti aito ja henkilöstö sitoutunut.

Entäpä kun keulaa ilmaantuu koputtelemaan tuhansia uusia kumppaniehdokkaita ja miljoonia kuluttajia? Kun henkilökuntaa on ryppäinä kaikilla kontinenteilla? Kuinka tunteet ja ystävyys silloin skaalautuvat? Tulevatko arkipäivä, kasvottomuus ja rutiinisuoritukset? Vieläkö ollaan unlike?

Mikäli Jolla tämän dilemman kelpoisesti ratkaisee, tulee se raapustelleeksi uuden luvun modernin yritystoiminnan historiassa.

Lähtökohta on erinomainen. Selkänojana heti alusta saakka on ollut laaja tukijoukko, jonka tunteet yhtiötä kohtaan ovat lämpöiset. Perinteinen yritys kalkuloisi, kuinka tällaiset tunteet hyödynnetään ja muutetaan rahaksi. Jollan, sen sijaan, on syytä pohtia, kuinka tällaisiin tunteisiin vastataan.

Perinteisestä kuluttajasuhteesta yrityksen näkökulmasta kertoo energisten nuorten brittien muodostama laulu- ja soitinyhtye Kuusi pistoolia:

Sex Pistols – No Feelings

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä

Mainokset