Tieto – kaiken verkossa

Kuinka kykenee tietoteknillisen ajan monsteri ottamaan haltuunsa niitä mullistuksia, joita yhä tiheämmin tulee vastaamme? Miten luoda kaiken internetistä uutta kasvua? Millä keinoin rynnistellä kärkeen kilvassa, jossa monet ovat lähteneet liikkeelle aiemmin?

Tivi lennättää 15.1.2015 päivättynä netissä ja lehden paperisessa tammikuun 2015 numerossa Tieto Oyj:n rakentelevan Taneli Tikan johdolla Startuppia jättiläisen sisälle tarkoituksena ottaa haltuun sukkelasti kehittyvä Internet of Things (IoT). Koska uusi toimija ei ole juridillisesti eri yritys, ei kyse luonnollisestikaan ole aidosta startupista, vaan erillisestä yksiköstä, joka eräiltä osin toimii startupin tavoin.

IoE, IoT, EVVK?

Tulkoon tässä yhteydessä korostetuksi, että itse käytän varovaisesti nimitystä kaiken internet (Internet of Everything, IoE), koska loogillisesta näkökulmasta kaikki todellakaan ei koskaan voi olla verkossa siinä mielessä, että jotenkin osallistuisi tämän verkon toimintaan edes passiivisesti. Vähemmän pompöösi Internet of Things suomentuu esineiden ja asioiden internetiksi.

Jotkut ovat jopa ehdottaneet edelleen käytettäväksi vanhaa hyvää termiä internet, joka näissä uusissa muodoissa vain laajenee. Tähän sitten on mahdollista lisätä toimivia ja kuvaavia tarkennuksia, kuten teollinen internet.

Oli käytettävä nimitys mikä tahansa, viime vuoden lopulla sähkötti Tivi esineiden internetin saavan oman WLAN -verkkostandardinsa. Tämä uusi WLAN on tarkoitus olla yhä pienempään tilaan pakkautuvalle tekniikalle sopivasti nykyisiä standardeja energiatehokkaampi. Tämä tarkoittaa, että näillä näkymin joka tapauksessa tulee olemaan joitakin perusteita nähdä tämä uusi internet omana ja erillisenä.

IoE haltuun ja sukkelasti?

Palatkaamme Tietoon ja sen startuppiin, joka punnertaa IoT:n kimpussa (muut yksiköt sivuutan tällä kerralla). Lähtökohtana on perinteinen ja perinteikäs tietoalan suuryritys, jolla on kattava paletti pitkän historian omaavia tuotteita ja asiakkuuksia, sekä laaja matriisiorganisaatio näitä kehittämässä ja hoitamassa. Tällainen tunnetusti ei optimaalisesti käy yksiin innovatiivisuuden ja luovuuden kanssa, vaikkei niitä toki estäkään.

On selvää, että kyetäkseen tarttumaan uuteen järkälemäiseen kokonaisuuteen, tulee henkilöstöllä olla rikkumaton työrauha niin tehdä. Tämä tarkoittaa irtautumista entisestä, fyysillisesti ja henkisesti.

Tieto ottaa rohkean askeleen perustamalla startupmaisesti toimivan erillisen yksikön kehittämään ratkaisuja esineiden ja asioiden internettiin. Kuten kuuluukin, tämän uuden yksikön työtilat ovat asiaan kuuluvasti täysin omansa ja uudelleen järjestellyt. Kaikkein kiinnostavimmasta seikasta, eli minkälaiset ihmiset näissä tiloissa tulevat käyskentelemään, Tivi kuitenkaan ei riittävästi jaa tietoa.

Startti oikeaan aikaan

Aiemmassa kirjoituksessani Supercell – Perkeleen management toin käsityksenäni julki startupmaisen muodon ja asenteen parhaiten soveltuvan käytettäväksi erityisesti tapauksissa, joissa uutta luoden itse pystytään määrittelemään tuotetta mahdollisimman paljon, ja joissa (itse) tuotetaan aineetonta hyödykettä. Tällöin riittää matala organisaatio itseohjautuvuuden korostamiseksi ja vapaan innovoinnin maksimoimiseksi.

IoE on kehitysvaiheessa, jossa innovaatioita syntyy kiihtyvällä vauhdilla. Uusi sovellutus johtaa uusiin innovaatioihin ja edelleen uusiin sovellutuksiin. Tieto on liikenteessä oikeaan aikaan, koska IoE:n infrastruktuuri on jo riittävän pitkällä. Antureita, älytarroja, sekä yhteyskäytäntöjä on jo markkinoilla. Niiden useimmat käyttömahdollisuudet ja sitä kautta uudet tuotteet ovat vielä keksimättä.

Mikäli jättiläisen sisälle syntyvän startupin henkilöstön tehtävä todella on luoda jotakin aivan uutta, joka ei ole sidoksissa Tiedon muihin tuotteisiin, ja jolle asiakkaatkaan (vielä) eivät ole laittaneet tiukkoja raameja, organisaatiomuutos puoltaa vahvasti paikkaansa.

Tarina puuttuu?

Tivin kirjoitus Tiedon startupeista on toki kiinnostava, mutta… Missä ovat ihmiset, missä tarina? Ovatko ihmiset vain tietolaisia uudessa startupissa, vai tuleeko heillä oikeasti olemaan kokemus erityisyydestä ja yhteisöllisyydestä? Tulevatko heidän asiakkaansa olemaan tilaisuudessa kiintyä paitsi sopimuksin, myös emotionaalisesti?

Tällä hetkellä en valitettavasti näe mediassa mitään, mihin asiakas, kuluttaja, taikka kukaan muukaan ukopuolinen saisi otteen. Tiedon Teollinen internet -liiketoimintayksikkö… monenko korvaan tuo kuulostaa tuoreelta startupilta? Ei minunkaan…

Älkäämme erehtykö, ihmisiä ja heitä yhdistävää tarinaa ei tarvita vain startupin brändäämiseksi, markkina-arvon kasvattamiseksi ja myyjille kättä pidemmäksi, vaan ennen kaikkea muuta ne tarvitaan todellisen startup-hengen synnyttämiseksi.

Helloween – Eagle Fly Free

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä

 

 

Mainokset