Microsoft – IoT kaupan alalla

Microsoft Ignite 2015 kokosi suuren joukon yritysmaailman ja tietotekniikan johtavia nimiä Yhdysvaltain Chicagoon 4. – 8.5. kertomaan ja kuulemaan uutisia Microsoftin uusimmista tekniikoista ja visioista.

Tapahtumassa järjestettiin infotilaisuuksia ja tuote-esittelyjä, joista osa oli asiasisällöltänsä kertausta aiemmista konferensseista, kuten Microsoft Convergence 2015 ja Microsoft Build 2015, mutta eri kohderyhmälle sovitettuina.

Mitä IoT meriteeraa Microsoftille?

Tähän kirjoitukseeni etsiskelin esityksiä, jotka valottaisivat suuryhtiön käsityksiä ja visioita koskien asioiden internettiä (Internet of Things, IoT). Tällaisen esityksen piti Microsoftin Sam George.

Microsoft Ignite 2015

Microsoft Ignite 2015

Esityksensä alussa George kertasi asioiden internetin olleen olemassa jo pari vuosikymmentä, mutta kehittyneen uudenlaiseksi nyt viime vuosina. Hän tiivisti muutoksen viiteen alla mainittuun ilmiöön.

Ensinnäkin ovat IoT-ratkaisuissa tarvittavat laitteet nykyään erittäin edullisia, toiseksi niiden yhdistäminen verkkojen kautta paljon aiempaa kattavampaa ja luotettavampaa, kolmanneksi on näiden ratkaisujen kehittäminen nykyään paljon helpompaa kuin aiemmin, neljänneksi ovat yritykset heräämässä IoT:n hyötyihin ja viidenneksi on se juuri nyt innostavien ja innovatiivisten näkymien aluetta.

Kuvassa alla ovat nämä viisi pointtia. Kuva on kaapattu Sam Georgen esityksestä.

Sam George: IoT

Sam George: IoT käännekohdassa

Georgen mukaan asioiden internetin kehitys on paljolti ennustamatonta, mutta jatkuva yleistyminen on tosiasia. Hän ei niinkään näe kaikkien laitteiden jatkossakaan yhdistyvän toisiinsa, mutta eri laitteiden keräämää dataa tullaan yhdistämään ja hyödyntämismenetelmiä kehittämään. Teoreetilliseksi taustaksi hän mainitsi Mooren, Metcalfen ja Koomeyn lait.

IoT-kypsyysasteet

Microsoft on tutkinut asiakaskuntaansa IoT-toteutusten näkökulmasta ja sen perustalta suorittanut jaon kolmeen kypsyysasteeseen, tai kehitysvaiheeseen, jotka kertovat kuinka nämä asiakkaat ovat mukana asioiden internetissä. Sam Georgen esitys rakentui näiden ympärille.

IoT Business Maturity Model 1. Operational efficiency. Ensimmäisessä maturiteettimallissa asioiden internetin avulla haetaan operationaalista tehokkuutta. Esimerkit tästä ovat melko tavanomaisia, eli IoT-laitteiden avulla seurataan asiakasvirtoja liiketilan sisällä, vahditaan jäähdytysyksikköjen toimintaa, sekä tarkkaillaan hyllyjen sisältöä ja täyttöastetta, joiden perusteella saadaan erilaisia hälytyksiä. Hieman uudempaa ajattelua on kauppiaiden yhteydenpito kauppansa asiakkaisiin näiden mobiililaitteiden avulla.

IoT Business Maturity Model 2. Business Intelligence. Toisessa mallissa dataa visualisoidaan ja analysoidaan tarkemmin, eli suoritetaan liiketoimintatiedon hallintaa. Tämä tarkoittaa erilaisten säännönmukaisuuksien ja ennustettavuuksien etsimistä. Ensimmäisessä mallissa kerättyä dataa voidaan esimerkiksi yhdistää ulkopuolisten järjestelmien tuottamaan dataan, kuten säätietoihin. Jäähdytysyksikköjen kohdalla tässä mallissa edetään ennakoiviin huoltotoimenpiteisiin.

IoT Business Maturity Model 3. Business Transformation. Kolmannessa kypsyysasteessa IoT on jo liiketoiminnan transformaation ja uusien kumppanuuksien synnyttämisen apuna. Tarkoituksena on kehittää uusia palveluja, sekä uutta kassavirtaa. Tällä tasolla toimiva yritys esimerkiksi käyttää IoT-dataa muiden muassa työvoiman optimointiin kussakin liikkeessä, yhdistää sää- ja sosiaalista tietoa liiketilan asiakasvirtalukuihin paremman ennustettavuuden saavuttamiseksi, sekä laajemminkin jakaa ja yhdistää omaa dataansa muiden toimijoiden kanssa.

Aiemmassa omassa kirjoituksessani Älykaupan älykori menin vielä pidemmälle, kun tein tiettäväksi asioiden internetin tulevaisuudessa mahdollistavan ajan ja tilan dynaamillisen käytön. Silloin ei enää kysytä, miten jotakin liiketoimintaa harjoitetaan, vaan kysytään lisäksi mitä liiketoimintaa olisi parasta harjoittaa tietyssä lokaatiossa tiettynä aikana. Tämän Microsoft niin halutessansa saa ystävällisellä luvallani lisätä listallensa: IoT Business Maturity Model 4. Business Variation.

IoT käytännössä, Microsoft Azure?

Microsoft tarjoaa lukuisia esimerkkejä käytännön ratkaisuista. Kaupan alan ratkaisuja on koottu otsakkeen Microsoft IoT Case Studies in the Retail Sector alle. Linkin takaa löytyvät kuvaukset ovat vain muutaman virkkeen mittaisia per tapaus. Koko kuvaus löytyy aina kunkin kappaleen vasemmalla puolella olevaa asiakkaan logoa sohaisemalla.

Microsoftin IoT-visioista löytyvät paitsi yllä mainitut kolme kypsyysastetta, myös linkki  USA Todayn lähes pari vuotta vanhaan uutiseen, joka kertoo kauppaketju Krogerin onnistuneesta, jonotusaikoja lyhentäneestä IoT-ratkaisusta, joka painoi kassajonossa vietetyn ajan neljästä minuutista 26 sekuntiin ja sitä kautta merkittävästi kohotti asiakastyytyväisyyttä.

Esimerkeistä selviää nopeasti, että ellei aivan kaikissa, niin lähes kaikissa Microsoftin IoT-ratkaisuissa on mukana yhtiön pilvipalvelu Microsoft Azure. Siinä missä Microsoft OneDrive on lähinnä erittäin helposti käyttöön otettava pilviperustainen tiedostojen tallennus- ja jakopalvelu, on Azure todellinen viidakko erilaisia jopa globaaliin yrityskäyttöön tarkoitettuja tiedon tallennus-, analysointi- ja esityspalveluja.

Microsoftin näkemys asioiden internetistä on selkeästi analysointiin painottuva. Dataa voidaan kerätä Azureen valtava määrä etukäteen välttämättä edes tietämättä mitä kaikella kertyvällä tiedolla tehtäisiin. Ideana nähdäkseni on, että Azuren työkalut automaatillisesti analysoivat datamassaa ja poimivat sieltä karkeasti ottaen kahdenlaisia asioita: säännönmukaisuuksia ja poikkeuksia, joista kumpainenkin on minkä tahansa liiketoiminnan kannalta kiintoisaa tietoa.

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä

Mainokset