Jolla – internet of things?

Tivi lennättää uutista Jollan viime vuoden tuloksesta otsakkeella Raskasta tappiota tekevä Jolla: ”Sijoittajat uskovat läpimurtomme mahdollisuuteen”. Raskas tappio on juuri sitä ja sijoittajain usko perustunee Venäjää ja Afrikkaa koskeneisiin uutisiin Sailfishin etenemisestä.

Jolla Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Saarnio toteaa Tiville strategian tulleen vaihdetuksi laitteista käyttöjärjestelmän lisensointiin sijoittajain vaatimuksesta. Näin Saarnio ja Tivi:

”Jolla on tuotekehitys-startup ja on tärkeintä saada Sailfishia lisensoitua laitevalmistajille”, Saarnio sanoo. Sijoittajat eivät halua, että yhtiö keskittyy laitevalmistusbisnekseen, sillä siellä ei ole katteita ja markkinatilanne on haastava.

Jolla

Jollan ja Jolla Oy:n kaksi puolta?

Vaikuttaa siltä, että Jolla Oy on jakanut tiedoituksen kahteen: talouslehdille kerrotaan faktat ja sijoittajilta tulevat paineet. Yhteisölle esitellään innostavia visioita ja yhdessä tekemisen pyyntöjä. On valitettavaa, etteivät Jolla Oy:n oma blogi ja lehdistötiedoitteet selvennä näitä asioita kokonaisuutena.

En puutu lukuihin tarkemmin, enkä ryhdy pohtimaan Sailfishin maailmanvalloitusta. Sen sijaan muistutan ystävällisesti Jolla Oy:tä prinsiipistä yhteisö ensin, jonka mukaan myös talous pääpiirteissään ja strategia tarkemmin tulisi ensimmäiseksi avata jollayhteisölle ja vasta sen jälkeen rientää talouslehtiin.

Keihäälle kärki?

Saarnion mukaan heinäkuuksi luvattu Jolla Tablet on keihäänkärkituote. Olen itse tilannut yhden ja olen vakuuttunut, että laite on loistava. Pelkästään Sailfishin vuoksi kuitenkaan en tablettia tilannut, vaan nimenomaan laitteen valmistajan takia.

Ilmeisesti Jolla Oy jatkossa sitten harvakseltaan julkaisee näitä erilaisia keihään kärkiä… Mitä ne voisivat olla? Tässä oma cutting edge -ehdotukseni: Jollan tulevien laitteiden ominaisuuksiin sopisi kohotettu IoT-valmius, joka tukisi yhteisön voimakasta yhdessä tekemisen henkeä ja uusien mahdollisuuksien etsintää.

Mitä tällainen kohotettu IoT-valmius voisi olla? Ei pidä ajatella vain kännykkää, eikä vain tablettia. Tulee puntaroida IoT-valmiuksia missä tahansa laitteessa, jonka syömmenä sykkisi Sailfish. Toisin sanoen, ylös nostettu valmius toimia IoT-laitteena tulisi käyttöjärjestelmän ja sen käyttöliittymän mukana.

Lähtökohtaisesti tulee tällaisessa laitteessa jo valmiiksi olla useita erilaisia antureita ja tulee siinä olla valmius niitä liittää lisää. Näiden antureiden hallinta tulee olla mahdollista suorittaa käyttöliittymätasolla visuaalisesti, jotta aloittaminen olisi mahdollisimman helppoa. Samoin tulee antureiden tuottaman datan seuranta, tallennus, vienti ja jakaminen olla näköaistiin perustuvan käyttöliittymän kautta hallittavissa.

On kyettävä helposti määrittelemään, millä tarkkuudella dataa kerätään, minne sitä tallennetaan, viedään ja jaetaan. Samoin halutaanko data esimerkiksi päiväkohtaisiin tiedostoihin muistikortille, tekstiviestinä äitimuorille, vaiko langattoman verkon kautta internettiin, tai nettiin kuten nuoret sanovat.

TOH ja pilven reuna?

Jollan The Other Half -konsepti ei kunnolla ole ottanut tulta purjeittensa alle. Totean varsin suoraan, että yleisille kuluttajamarkkinoille suunnattava kännykkä – mikäli sellainen vielä tehdään – pitäisi toteuttaa perinteisesti, ilman TOH-älykuorta, koska siten olisi helpommin ja edullisemmin saavutettavissa ehjä muotokieli kännykälle.

Toinen puolikas kuitenkin jo on Jollan yhteisölle merkittävä vetovoimatekijä, koska se tarjoaa mukavaa askartelua sellaisesta kiinnostuneille. IoT-skenaariossa TOH olisi suuri mahdollisuus. Jo nyt on nähtävillä kysyntää asioiden internetin laitteille, jotka ovat tekniikasta kiinnostuneille riittävän avoimia, laajennettavia ja helposti liitettävissä niihin ensimmäisiin testiprojekteihin, joissa IoT:tä opiskellaan.

Jollan nykyinenkin kännykkä on ajateltavissa monipuolisena ”anturina”, onhan jo sen peruskäytöstä saatavissa paljonkin dataa, jota olisi kiintoisaa seurata, kerätä, viedä, jakaa ja analysoida käyttöliittymätason toiminnoilla.

Suunnittelun kuitenkaan ei tule lähteä tavoittelemaan mitään tiettyä laitetta, vaan tulee sen mahdollistaa monenlaiset laitteet. Kännykkä voisi sisältää nämä ominaisuudet, samoin tabletti. Älykello olisi tässä elementissänsä. Pelkistetty ja edullinen IoT-laite voisi olla varustettu piskuisella kosketusnäytöllä ja Sailfishin tarjoamalla käyttöliittymällä ilman mobiiliyhteyttä.

Jotta Jolla asioiden internetin laitteena kattaisi koko ketjun, olisi Jolla Oy:n syytä tarjota myös maksuton pilvipalvelu Sailfishin käyttäjille. Tämän pilven reunalle sitten olisimme tilaisuudessa siirtää Jollan IoT-laitteen keräämää dataa ja siellä jatkaa tiedon käsittelyä.

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä

Mainokset