Microsoft – Mosaiikki

Pimeässä yössä kuu loistaa kirkkaimmillaan. Valo ja varjot vuorottelevat korkealla mäellä kasvavan ikivanhan männyn rungolla. Paksu kaarna tuntuu kämmenissä pehmeältä. Tunnen miltä maailma näyttää puun latvasta.

Kaikkialla on hiljaista. Tuuli on kääntynyt länteen, etelään. Kuu valaisee ylimmäisiä oksia ja antaa kimalletta korkealta putoileville pienille keveille neulasille.

Visio – miksi?

Sovelluksia kehitettäessä tulee aina olla olemassa visio. Minkälainen tuote olisi ja mitä kaikkea sillä voisi tehdä, jos ei mitään esteitä tarvitsisi ottaa huomioon? Oikein asetettu tavoitekuva tulevaisuudesta purkaa ajattelun rajoitteita, motivoi henkilökuntaa, antaa työlle tarkoituksen, heikentää muutosvastarintaa ja vapauttaa luovuuden. Visio puhtaimmillaan on välineriippumaton, eikä ota mitään kantaa toteutuksen tekniikkaan.

Tällaista tavoitekuvaa tulee säännöllisesti päivittää siten, ettei se kokonaan ole juuri nyt mahdollista toteuttaa. Tavoitekuvan tulee nimenomaan tehdä asioita mahdolliseksi purkamalla se ensimmäinen este, eli ajattelun rajoitteet. Kun esteet yksi toisensa jälkeen myöhemmin poistuvat, toimiva visio mahdollistaa nopean reagoinnin ja antaa kilpailuetua. Siksi on kaiken aikaa päivitettävä paitsi visiota, myös käsitystä esteistä.

Tässä kirjoituksessani en puutu esteisiin, vaan esitän käyttäjänä oman visioni kympistä. Mosaiikki on tämän näkemykseni työnimi. Eräitä talteen saamiani neulasia en osaa vielä selittää, mutta olen ne silti ottanut mukaan. Useille neulasille en ponnisteluistani huolimatta ole löytänyt järkevää paikkaa visiossa, jonka johdosta jätin ne pois kokonaan.

Microsoft Windows 10

Tasapainoillessaan uudistamisen ja säilyttämisen välillä, otti Microsoft käyttöjärjestelmällä Windows 10 monta askelta eteen, ja muutamia taakse. Windows 10 toi mukanaan useita hienoja toiminnallisuuksia, kuten Palaute ja uudistunut Aloitusvalikko. Perustaltaan käyttöliittymä kuitenkin seuraa jo Windowsin varhaisista versioista tuttuja paradigmoja.

Akkunat, ja nykyiset käyttöliittymät ylipäätään, ovat enimmäkseen staattisia ja vakioituihin muotoihin sidottuja. Jotta käyttöliittymän ilmeeseen saadaan edes hieman vaihtelua ja personointia, käyttäjä yleensä pystyy itse säätämään joitakin visuaalisia elementtejä, kuten taustakuvaa, ikkunoiden värejä ja työpöydän teemaa.

Windows 10 on käyttöperiaatteeltaan sovelluskeskeinen. Käyttäjällä on useita tapoja käynnistää ohjelmia, jotka normaalisti aukeavat erilliseen ikkunaan. Mikäli tarvittavaa sovellusta ei löydy, käyttäjä menee Kauppaan sopivaa etsimään ja ostamaan.

Myös Windows 10:n Kauppa seuraa tuttua käynnistä tarvittaessa -periaatetta. Kauppa on passiivinen sovellus, se ei ennakoi käyttäjän tarpeita, eikä kunnolla kiinnity käyttäjän ympäristöön tai kulttuuriin. Windowsin Kauppa on tyypillinen etsimiseen ja selailuun perustuva verkkokauppa. Oikeastaan mikään nykyisessä Kaupassa ei ole käyttäjän näkökulmasta luontevaa.

Kiinni asiayhteyteen

Windows 10:n Palaute integroi sovellusten virheistä ja toiveista raportoinnin kiinteäksi osaksi käyttöliittymää ja tarjoaa käyttäjälle helpon kaksisuuntaisen ja interaktiivisen kanavan olla vuorovaikutuksessa Microsoftin ja toisten käyttäjien kanssa.

Kaupan tulisi olla samalla tavalla asiayhteyteen sidottu kuin ovat sovellusten ohjeet ja palaute. Sovelluksista tulisi Palautteen lisäksi olla käynnistettävissä Kauppa, jolloin putiikki näyttäisi kyseisen sovelluksen ja kaikki samaa toiminnallisuutta sisältävät, sekä ennen kaikkea näiden keskeiset tiedot mahdollisuuksien mukaan vertailuna.

Kaupan osalta se kaikkein luontevin asiayhteys ei kuitenkaan ole sovellus, vaan lähes mikä muu tahansa. Käyttäjää oikeasti auttava Kauppa olisi kuin ajonaikainen ohje, se olisi ajonaikainen kauppa – se olisi esimerkiksi livechattia Cortanan kanssa.

Asiayhteys syntyy esimerkiksi, kun henkilön osoite muuttuu, paikkakunnalla aloittaa uusi marketti, tulossa on juhlapäivä, tai säähän on tulossa muutos… nämä todellakaan eivät lopu kesken…

Asiayhteyteen, käyttäjän ympäristöön ja kulttuuriin kunnolla kiinnittynyt kauppa ei ole mahdollinen Microsoftin nykyisessä mallissa. Kaupan on tultava ulos ikkunasta ja vapauduttava tapahtumaruudulta käynnistyksestä.

Ulos ikkunasta

Perinteinen sähköinen myynti ja mainonta sovelluksissa koetaan tunkeilevana nimenomaan mainonnan irrationaalisuuden vuoksi. Tyypillinen esimerkki tällaisesta on pikavippimainos minkä tahansa uutisen yhteydessä.

Positiiviseksi koettu myynti ja mainonta ovat neuvovaa ja avustavaa. Tämä on helpommin toteutettavissa, kun sovelluskeskeisyydestä siirrytään toiminta- ja aktiviteettikeskeisyyteen: käyttäjä ei valitse ensin sovellusta, vaan aktiviteetin tai projektin. Tällöin esimerkiksi suositellaan tekemiseen erilaisia vaihtoehtoja sovelluskaupan puolella. Edelleen, tällöin tarjoutuu rationaalisia asiayhteyksiä muullekin, kuin sovellusten ostamiselle.

Neuvova kaupustelu voi perustua myös muiden käyttäjien arvioihin. Se tarkoittaa, että tunnistetaan käyttötapauksia ja annetaan vinkkejä sen perusteella, miten ja millä muut käyttäjät mieluiten tekevät kyseisen asian.

Irtautuminen sovelluksista ja mukautuminen käyttäjän ympäristöön ja kulttuuriin merkitsee aktiivista, dynaamista ja ennakoivaa kiinnittymistä käyttäjän työ- ja vapaa-aikaan, merkkipäiviin, poikkeuksellisiin historiallisiin tapahtumiin ja yhteisöllisesti keskeisiin uutisiin.

Mosaiikki – elävä taustakuva

Jos käyttöliittymä onnistuisi keräämään yhteen näkymään käyttäjän, tämän ympäristön ja kulttuurin keskeiset seikat paikkaan ja aikaan nivotusti, olisi kyseessä monitahoinen mosaiikki. Se olisi tilanteen mukaan joko organisoitunut tai villi ja vapaa, hillitty tai räiskyvä, rauhoittava tai aktivoiva, ja paljon muuta – myös väärinpäin.

Ulos ikkunasta

Ulos ikkunasta – Mosaiikki

Paloista koostuva sommitelma hakee koneelta, pilvestä ja internetistä esimerkiksi käsiteltävään asiaan liittyvää informaatiota, työtehtävään taustatietoja, lomalle ruokavinkkejä, hassuja assosiaatioita luovan työn avuksi, sekä esittää nämä kaikki visuaalisesti ja audiovisuaalisesti, figuratiivisesti ja abstraktisti.

Työpöydän tulee aikajanalla tuoreimmasta vanhempiin heijastaa käyttäjän tekemisiä, jolloin henkilökohtainen sisältö on ikään kuin työpöydän elävänä taustakuvana. Tästä kuvajaisesta  käyttäjä vaihtoehtona Aloitusvalikolle pääsee omiin aktiviteetteihinsa ja projekteihinsa.

Kuvat ovat heijastumia paikoista, henkilöistä, tunnelmista, tunteista ja asioista, joiden kanssa on oltu tekemisissä. Dynaaminen mosaiikki on moniulotteinen päiväkirja, se näyttää menneet, nykyisyyden, suunnitelmat ja tulevaisuuden.

Jokaiselle tarpeen mukaan

Hahmottelemassani Mosaiikissa käyttäjä voi valita painoarvot eri kaistoille, hän tarkentaa ja himmentää, lähentää ja loitontaa, sekä kasvattaa ja supistaa käytettävää näyttötilaa. Mosaiikissa heijastuvat onnentie ja taivaanranta, terveiset läheisiltä, juhlat, rakkaimmat, viestit ja muistot.

Sommitelma voi olla yhdenlainen työaikana, toisenlainen vapaalla. Sen ääni on Cortanan ääni, mutta kuvajainen on käyttäjän maailman visuaalinen esitys. Mosaiikin paloista yksi voi olla ystävän jakama, toinen näkymä työmaalle ja kolmas esimerkiksi portaali lähikauppaan.

Jollakin Mosaiikki voi näyttää anturien tuottamaa IoT-dataa, kamerat ja sään. Toisella viestit, kartan, tien, auringon nousun ja lapsen naurun. Vieritettäessä menneeseen, nykyiseen ja tulevaan vaihtuvat sommitelman vasemmassa ja alareunassa näkyvät sovelluskuvakkeet vastaavasti.

Mosaiikkikäyttöliittymää voi zoomata lähemmäs ja kauemmas, eli yksityiskohtiin ja yleiskuvaan. Aikajanalla näkyvät kulloinkin kiinnostanut musiikki, elokuvat ja paikat. Mosaiikki on
monitasoinen ja monijanainen, käyttäjän on mahdollista näitä heikentää ja voimistaa.

Kiinnittyminen hetkeen

Kun soitan jollekin kännykällä, tietokoneen Mosaiikki heijastaa asioita, jotka liittyvät tähän henkilöön. Sommitelmassa voimistuvat ne tasot ja janat, joissa heijastuvat puhelun vastaanottajaan liittyvät seikat. Se on päivää ja näkemiin, puhelun loputtua sommitelma hetken kuluttua palaa normaaliksi, mutta sitä ennen antaa mahdollisuuden jättää kuvajaisia puhelusta sommitelman osaksi lisätiedoilla varustettuna.

Kun lähestyy tapaaminen tai palaveri, Mosaiikki alkaa heijastaa näihin liittyviä asioita, kuten henkilöitä ja dokumentteja. Ja tärkeän palaverin aikana nimenomaan vain näitä asioita, tausta rauhoittuu.

Nykyinen ja tärkein on virtuaalisella jättikanvaasilla oikealla ylhäällä, jonne Mosaiikki hakeutuu lepotilassa. Mosaiikki täyttää tyhjän alueen, pilkistää ikkunoiden välistä, sopeutuu kulloisellakin hetkellä käytössä olevaan vapaaseen tilaan. Sille voi valita taustakuvia ja värejä, joita se käsittelee taiteilijan vapaudella.

Ulos ikkunasta - Mosaiikki

Ulos ikkunasta – Mosaiikki

Musiikki, äänet, sävyt ja värit ovat Mosaiikin tehokeinoja, samoin eri tyylit, mm. vesiväri, pastelli, öljyväri ja realistinen. Valokuvat ovat keskeinen aikaan, paikkaan ja henkilöihin yhdistävä elementti. Mosaiikki muistaa esimerkiksi syntymäpäivät ja muut tärkeät hetket.

Toimintokuvakkeet vaihtuvat dynaamisesti sen mukaan, mihin on zoomattu, tai ”asetuttu”. Käyttäjä ei koskaan ole eksyksissä, koska tuttu Aloitusvalikko on aina paikoillaan.

Mosaiikki on luovaa hulluutta ja tiukkaa kurinalaisuutta. Hierarkia on tärkeä. Etenkin työkäytössä pitää olla selvillä missä järjestyksessä asioita tehdään. Aikajana on yksi hierarkia, kiinnittäminen alkuun tai korkealle prioriteetille on tapa luoda hierarkia. Näytönsäästäjätilassa Mosaiikki valtaa koko näytön ja näyttää sopivaa sisältöä.

Tagit auki

Jotta Mosaiikin dynaaminen ja näennäisesti täysin vapaa assosiointi, sekä siihen perustuva visuaalinen sommittelu onnistuisivat, tulee olla keinoja liittää asioita toisiinsa. Tällaisia liimaavia tekijöitä ovat muiden muassa aika, paikka, organisaatiot ja henkilöt.

Mutta. Käyttäjän tulee pystyä liittämään toisiinsa täysin vapaasti aivan mitä tahansa asioita. Tämä onnistuu tagittamalla. Mosaiikissa tällainen merkki voidaan liittää mihin tahansa: dokumentteihin, valokuviin ja kalenterimerkintöihin, mutta myös vaikkapa pelkkään päivämäärään tai yksittäiseen sanaan.

Sen lisäksi, että käyttäjä voi vapaasti liittää asioita toisiinsa tagien avulla, taustalla toimiva tekoäly yhdistää asioita toisiinsa automaattisesti. Mosaiikki tunnistaa tagit, jotka soveltuvat teemoiksi. Nämä ovat konkreettisempia asioita kuljettavia suuria elementtejä, kuten pilvet, vesi ja aallot.

Integroitu verkkokauppa

Koska Mosaiikki on dynaaminen ja polymorfinen, on siihen luontevaa integroida myös kauppa, joka yhdessä mainosluontoisen sisällön kanssa voi esiintyä Mosaiikissa monella tavalla. Sommitelman luonteesta johtuen tämä tapahtuu käyttäjää häiritsemättä. Tarkoitus ei ole vallata näyttöpintaa kokonaan, ellei käyttäjä itse sitä aktiivisesti hetkittäin salli.

Kontrolli on oltava käyttäjällä. Hän säätää eri kaistojen leveyksiä helposti liukusäätimillä. Kontrolli on myös muilla henkilöillä ja organisaatioilla laajuudessa, jossa käyttäjä on valinnut näiden jakamaa sisältöä oman Mosaiikkinsa rakenneosiksi.

Mosaiikin tehtävä on oppia käyttäjänsä tavat. Jos tämä esimerkiksi joka kerta tiettyä tv-ohjelmaa tietokoneen ruudulta katsoessaan kääntää vaikkapa kauppakaistan pienelle, tekee Mosaiikki näin jo muutaman kerran jälkeen automaattisesti.

Kauppa ja mainostaminen voivat olla tärkeä osa monipuolista ja miellyttävää käyttökokemusta. Kaiken avain on vapautuminen ikkunan muodosta ja tapahtumaruudun komennosta. Tämä mahdollistaisi käyttäjää palvelevan modernin mallin.

Jossakin kaukana susilauma taittaa yössä matkaa ääneti. Juostessaan hukat välillä kevyesti koskettavat toisiaan kannustaen jatkamaan matkaa. Kuun valaisemassa kelopuussa sinitiainen on pörhistänyt höyhenensä ja nukkuu pesäkolossaan pakkaselta suojassa.

Katson vielä ylös männyn latvaan. Tallennan muistiinpanot, suljen kännykän ja lähden hangessa alamäkeen. Hengitys höyryää. Supikoiran silmät loistavat lumesta heijastuvassa valossa.

Epidemia – Vzoshla luna

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä

Mainokset