Avainsana-arkisto: N9

Jolla – sentimentaaliset hupsut?

Matkapuhelinvalmistaja Nokian ollessa vielä maailman suurin, ohjeistin ystävällisesti perustamaan ja kasvattamaan itsellisen yksikön, jossa olisi täydellinen vapaus puhdistetulta pöydältä ja täysin ilman rajoituksia suunnitella uudenlainen intelligentti telefooni.

Aivan ei ohjeistustani noudatettu, vaikka Nokia N9 toki on loistava esimerkki uudenlaisesta ajattelusta sisällön ja ulkokuoren osalta. Petyin toimitusjohtaja Stephen Elopin kovin tylysti ilmoitettua, että on N9 yhtiönsä viimeinen MeeGoa käyttävä laite, ostivat kuluttajat sitä kuinka paljon hyvänsä.

Nokian peräti rajut irtisanomiset johtivat pyrkimykseen kantaa osa irtisanotuista taikka irtisanoutuneista uudelle uralle. Tätä tarkoitusta varten perustettiin Nokian Bridge -ohjelma, jonka kautta on syntynyt uutta ja mielenkiintoista yritystoimintaa entisten nokialaisten ympärille.

Jolla

Kesän hiljaisena uutisaikana, kun hyvät ja innostavat jutut ovat kivenmurikkain alla ja komerojen pimennoissa… Jokaisella uutissivustolla, jokaisella keskustelualueella, aamuteeveessä, päivän vieraana, iltalehdissä, yökylässä… Jolla Oy, eräs Bridge -ohjelman hedelmistä.

On selvää, että Jollaa käsittelevässä uutisoinnissa on osansa yleistä sopuli-ilmiötä ja kesäistä ruokolahdenleijonaa. Kiintoisampi puoli onkin sitten se, että uutistoimituksissa ympäri maailman on ylipäätänsä osattu tarttua tähän periaatteessa hyvinkin pieneen uutiseen.

Paitsi mediapoliitillisesti ja sosiologisena ilmiönä, on Jollan saama huomio kiinnostava osoituksena siitä valtavasta potentiaalista, joka ympäröi MeeGoa ja Nokian N9 -puhelinta. Siitä kaikesta asiantuntijain ja kuluttajain piirissä virinneestä aidosta kiinnostuksesta, jonka Nokia heitti pois ja tuhluuksiin.

Ei edes rahalla

Kyse on toki liiketoiminnasta, mutta mediamylläkkä osoittaa suurten, boldaan ystävällisesti, tunteiden vellovan Nokian ja erityisesti MeeGon ympärillä. Kyse ei ole vain mitattavista kvantitatiivisista suureista, kuten rahasta, vaan ennen kaikkea muuta on nyt kyse kvalitatiivisista seikoista ja emootioista. Näitä tunteita ei Nokia osannut tunnistaa, eikä siksi myöskään kunnolla arvioida ja mitata.

Millään määrällä maksuvälineitä ei voida ostaa kuluttajain spontaania innostuneisuutta ja välitöntä tunnepohjaista sitoutumista. N9 oli ja edelleenkin on laite, joka tällaista herättää. Jolla Oy on tämän tunnistanut, onhan samaa intoa ja paloa heilläkin.

Tehdäänpä tämä seikka nyt selväksi. Spontaani innostuneisuus ja välitön tunnepohjainen sitoutuminen ovat täysin eri seikat, kuin esimerkiksi sosiaalisen median kautta hypettämällä luodut positiiviset mielikuvat. Ensimmäisiin liittyy aito kuluttajalähtöinen pörinä, toiset yritetään luoda keinotekoisella ja osittain jopa maksetulla pörinällä.

Kohti valoa

Kun Jollan toimitusjohtaja Jussi Hurmola lyhyen twitterviestinsä jälkeen revittiin kaikkialle vakuuttamaan, että Jollan aie tuoda markkinoille, ei ensi vuonna, vaan jo kuluvana, eikä yhtä, vaan peräti kaksi uutta MeeGo -puhelinta, on varmasti totta, tunsin voimakasta iloa.

Turhautuminen Nokian toimintaan kääntyi Jollan myötä sukkelasti valoisammaksi katseeksi kohti tulevaa. Kuluttajain aito innostus yhdistettynä suunnittelijain puhtaaseen pöytään on loistava lähtökohta luoda jotakin uutta. N9 osoitti, että uudesti ajateltu perinteinen tuote voi olla välitön menestys.

Itsellinen yksikkö

Voimme perustellusti todeta, että nyt on olemassa vahvasti suomalaisin voimin toimiva kaipailemani itsellinen yksikkö, joka riittävien ulkopuolisten voimain tukemana varmasti kykenee tuomaan markkinoille innostavia tuotteita.

Toista Nokiaa Jollasta ei tule. Olihan Nokia vahvimmillansa teollisen kauden monsteri, joka nyt yrittää asemoitua moderniksi suunnitteluorientoituneeksi yritykseksi. Tavoite on sama kumpaisellakin, mutta toinen aloittaa rakentamaan alusta ja toinen koittaa hädissänsä sopeutua.

Voimme pikemminkin todeta, että Nokia yrittää tulla toiseksi Jollaksi.

Onnistuuko?

Vielä ei ole varmuutta Jollan onnistumisesta. On kerätty rahoitus vasta suunnitteluun, ei tuotantoon, eikä markkinointiin.

Kohun ja pörinän ansiosta tarve markkinoida etenkään sofistikoituneempaa mallia tulee olemaan hyvin rajattu. Tieto tulee internetissä ja sosiaalisessa mediassa leviämään aivan itsestänsä, kuten kävi N9:n kohdalla.

Tämä spontaani pörinä hieman ironillisesti on juuri sitä, mitä Nokia nyt hampaansa irvessä yrittää väen väkisin ja tähän saakka heikoin tuloksin saada aikaan Lumian kohdalla.

Nokian plänbii?

Jollan toiminnan tuloksena kasvaa myöskin yksi varavaihtoehto, yksi plänbii lisää Nokialle, jos ei kaikki Windows Phonen kanssa jostakin syystä onnistuisikaan. Muista varavaihtoehdoista tämä poikkeaa siinä, että tämä on aito mahdollisuus kasvaa.

Mitä paremmin jolla menestyy, sitä vahvemmaksi muodostuu MeeGon varaan rakennettava ekosysteemi. Mitä vahvempi on tämä ekosysteemi, sen helpompi myöskin Nokian olisi sinne tulla uudestaan mukaan.

Koska asiasta ei ole Nokian toimesta esitetty skenaarioita julkisuudessa, en myöskään itse ryhdy ohjeistamaan tämän enempiä. Asia on eräällä tavalla herkkä Nokian yrittäessä sitoutua kumppanuuteensa Microsoftin kanssa.

Samassa venheessä

Jolla on uusi valonsäde Nokian kotimaasta. On selvää, että Jollan toiminnan kasvu ja vahvistuminen helpottavat myöskin Nokian asemaa, koska sen ei enää itse tarvitse kantaa huolta MeeGosta. Nokian julkisuudessa esittämät kannat osoittavat, ettei MeeGoa lopulta haluttukaan hyljätä, vaan sen annettiin kasvaa itselliseksi ja omillansa toimeen tulevaksi.

Se, että MeeGo ja suomalainen mobiiliosaaminen jatkavat elämäänsä Jollassa, on kaunis ratkaisu. Jolla vaikuttaa liiankin hyvältä ollaksensa totta. Ensimmäiset laitteet on kuitenkin tuotava kuluttajille ajallansa, muussa tapauksessa innostus väljähtyy ja tunteet jäähtyvät.

Näen asian siten, että meille suomalaisille on nyt annettu uusi mahdollisuus.

Vetoan koko suomalaiseen yhteiskuntaan, jotta Jolla saisi kaiken tarvitsemansa tuen hyödyntääksensä tämän tilaisuutensa. Kyseessä on paitsi suomalaisen, myöskin laajemmin eurooppalaisen mobiilialan tulevaisuus.

Paljonko on sopivainen osuus sentimentaalisuutta liiketoiminnassa? Nokia on sitä tunnistanut ja tunnustanut aivan liian niukasti. Onko Jolla sitä jo liiaksi? Ei ainakaan markkinavoimain sentimentin mukaan.

Älypuhelimen jälkeen seuraava suuri askelma, ehkä jo vuosikymmenen sisällä, on aito tunneälypuhelin. Kyse ei tule olemaan vain käyttäjän hymyn tunnistamisesta ja muista trivialiteeteista, vaan laajemmasta sisältöjen, situaatioiden ja lokaatioiden analysoinnista yhdistettynä uudenlaisiin antureihin.

Y&T – Sentimental Fool.

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä

Nokia N9

Olen saanut vastaanottaa yhden kappaleen Nokia N9 älypuhelinta. Peremmällä tässä kirjoitelmassani saatan julkisuuteen eräitä observaatioitani kyseisestä vempeleestä.

Nokian muotoilujohtaja Marko Ahtisaari Tietoviikon paperisilla sivuilla ja internetissä lyhennettynä on täysin ansaitusti ilahtunut edustamansa yhtiön tuoreesta laitteesta.

Yritysten eetillisyyttä ja vastuullisuutta mitataan nykyään hiilijalanjäljellä. Toinen tapa seurata varsinkin näiden suurten monstereiden toimia on kalkuloida niiden persjalanjälkeä. Kuinka tiuhaan ja lennokkaasti yrityksen korridoreilla työväkeä erotetaan, eli kuinka moni saa potkun perseellensä? Kasvaako nurmi takaisin yrityksen lähdettyä paikkakunnalta?

Ennen muuta on kuitenkin merkityksellistä se, kuinka yritys suhtautuu ihmisten erottamiseen. Minkälaista peiliä ja miten päin pitää se kasvojensa edessä ja miten itse näkee kuvajaisensa…

Suuressa kaavassa kyse on siitä, että suomalainen ja laajemmalti eurooppalainen mobiilien käyttelyjärjestelmien kehittäminen on kokenut kovia ja on haipumassa pois kokonaan. Kaikkien munat hakeutuvat samaan amerikkalaiseen koriin. Symbian ja Meego saavat jäädä. Amerikkalaiset Android, Windows ja iOS rulettavat.

Marko Ahtisaari Tietoviikossa jättää vaikutelman, ettei hän juurikaan tiedosta niitä inhimillisiä seuraamuksia, joita on esimerkiksi Meegon hyljätyksi tulemisella. Persjalanjälki on kasvanut, mutta Ahtisaari ilmaisee vain laitteen käyttökokemuksen häntä kiinnostavan.

On selvää, että Globaali yritys voi puolustaa työpaikkojansa vain sellaisilla tuotteilla, jotka käyvät kaupaksi ja jotka edistävät mahdollisuuksia myöskin muita, tulevia laitteita myydä. N9 ja Meego ovat tuoneet Nokian kilpeen kiiltoa tavalla, joka ei voi olla heijastumatta myöskin Nokian akkunallisten mallien yleiseen arvostukseen.

On ymmärrettävää, että Nokian tekemä käyttöjärjestelmää koskeva ratkaisu tähtää mahdollisuuteen tuottaa haluttavia laitteita. Pysyn aiemmassa kannassani, jonka mukaan Elopin tekemät perusratkaisut ovat olleet oikeat. Odotan akkunanokialaisten menestyvän erinomaisesti.

Nokian kuitenkin olisi tavoitteitansa huomattavasti helpompi saavuttaa, jos se yhteiskuntasuhdekonsulenttiensa avulla kiinnittäisi huomiota myöskin omaan rooliinsa yhteiskunnassa, eikä vain siihen, kuinka yhteiskunta voi Nokiaa auttaa. Tämä on osa brändiä.

Ohjeistan Nokiaa käymään tätä kaksisuuntaista tietä molempiin suuntiin ja tutkailemaan itseänsä. Pidän japanilaisten yritysjohtajain tavasta julkisesti vollottaa, kun on edessä suuret irtisanomiset. Parkumisen sijaan tosin täällä lännempänä riittäisi muutama ele, jotka osoittaisivat asian tulleen ymmärretyksi.

Kun tulee hyvien uutisten aika, on yrityksen itse syytä korostaa, mitä se merkitsee henkilöstölle, työpaikoille ja kehittymiselle. Tätä ei yritys saa tiedotuksessansa unhoittaa, koska muut sen yleensä jättävät vähemmälle huomiolle.

Internetti toimii uudessa kännykässäni mainiosti sekä kotitöllilläni, että lähiseudulla. Olen yllättänyt monta nuorempaa ensinnäkin sillä, että hallussani ylipäätään on tavattu tämä N9, mutta toiseksi ja lähinnä sillä, että saan laitteen myöskin käyntiin ja pääsen omin toimineni nettiin, kuten nuoret sanovat.

Valitettavasti ei Demarilla, Tiedonantajalla ja Kansan Uutisilla ilmeisesti ole mobiililaitteille sovitettua versiota sivustoistansa, kuten esimerkiksi Sanomilla Helsingistä näkyy olevan. On kuitenkin oletettavissa, että tällaisia sivustoja tulee yhä lisää. Riemastuisin tavattomasti, mikäli näin osoittautuisi käyvän.

Nokia N9 on peräti harvinaislaatuinen älypuhelin. Ei vain rajoitetun jakelunsa ja ilmeisesti verrattain pienen valmistusmääränsä takia, vaan myöskin sen tautta, ettei siinä ole vikoja.

N9 toimii. Ei se tunnu saavan minkäänlaisia kohtauksia taikka kouristuksia, kuten useimmat intelligentit telefoonit kuulemma ja tietääkseni. Omat näppini luonnollisestikaan vielä eivät aina ohjaudu sinne, minne aikomus oli, mutta sehän ei ole laitteen hallittavissa.

N9 on tyylikäs. Koen omistavani puhelimen, jota kehtaa esitellä raitilla. Edes mukana seuranneeseen silikonipussukkaan kääräistynä ei N9 menetä hohtoansa. Ainoa lisälaite, jota en vielä ole kokeillut, on lahjana tullut bluutuuth -kuuloke, jonka johtoa en vielä ole löytänyt, joten en saa laitetta kännykkään kiinnitetyksi.

Pitkästä aikaa Nokia näyttää suuntaa. N9 on älykkäiden ja työhönsä intohimoisesti suhtautuvien ihmisten ihastuttava luomus. Tervehdyksenä heille ja arvostusta osoittaakseni hankin itselleni tämän laitteen.

Kännykät kehittyvät. Kaikkea uutta ilmaantuu, mutta hyvin pitkälti on kyse siitä, että samat asiat tehdään hieman toisin. Helloween – Dr. Stein vuosimallia 2010.

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä

Pyyhkäistäänkö Nokian N9:llä?

Riemastuin tavattomasti saatuani työpöydälleni teknillisten asiain pinoon päällimmäiseksi raportin Nokian N9 puhelimen saapumisesta myyntiin lokakuulla kuluvaa vuotta. N9:n käyttöjärjestelmä on tuoreen oloinen Meego.

Nokiaa ja toimitusjohtaja Elopia ei tänä vuonna juurikaan ole ylistetty yhtään mistään. Ainoa kiistatta positiiviseksi katsottu asia on nimenomaan tämä samainen, jo Kallasvuon aikana aloitettu Nokia N9.

Onkin peräti ristiriitaista, että tämä kehuttu, tämä ylistetty, on saatavilla vain rajatuilla markkinoilla. Eräät aivan keskeisimmät markkinat eivät ollenkaan kuulu mukaan jakeluun.

Rajatun jakelun perusteluksi on mainittu panostaminen ensisijaisesti tulevaan Nokian Windows -kännykkään. On ajateltu, että N9 veisi markkinoita veenokialaiselta. Itse en tätä usko. Windows jakaa mielipiteitä voimakkaasti ja ne, jotka eivät akkunapuhelimeen periaatteestakaan koske, voisivat nimenomaan N9:stä innostua.

Näkemykseni on, että edistyksellisenä, innovatiivisena ja innostavana laitteena N9 kilpailee lähinnä iPhonen kanssa. Kyseessähän on erityisesti edelläkävijöitä taikka sellaiseksi itsensä kokevia kiihoittava laite.

Nyt jätetään hyödyntämättä N9:n keräämä hype ja hehkutus, ylistykset ja kiitokset. N9 olisi ollut hyvä käyntikortti avainasemassa olevilla markkinoilla.

N9:llä ja Meegolla ei kuulemma ole ekosysteemiä. Itse en sellaista kaipaa. Jos laitteessa on sukkela selain ja yhteys internettiin, taikka nettiin, kuten nuoret sanovat, on siinä ekosysteemiä aivan riittämiin. Internet sisältöinensä elää,  kasvaa ja kehittyy joka päivä.

Sovelluspuoli on toki merkityksellinen, mutta saatavilla olevien pienten hupi- ja höpöohjelmien määrän ei pidä antaa hämätä. On ratkaisevaa, kuinka käyttelyjärjestelmä toimii, kuinka toimivat perusohjelmat ja kuinka hyvin toimii kamera ja kuvankäsittely.

Tärkein perusohjelma on selain, koska sen takana on niin valtaisa määrä sisältöä ja tekemistä, että moni ei luultavasti paljon muuta edes kaipaa. Jos selain on hyvä ja yhteys toimii, niin N9:n ekosysteemi on internet.

N9 ja Meego ovat tilaisuus saada uusi merkkiuskollinen käyttäjäryhmä. Tämän mahdollisuuden jättäminen käyttämättä olisi talouspoliitillinen synti ja häpeä. Vuoden 2012 alussa tulisi viestittää, että aiemmasta ilmoituksesta poiketen Meego saattaa sittenkin saada jatkoa, ja että aiemmin tuleen syttyneen porauslautan viereen on nyt rakennettu pienempi, mutta modernimpi ja paloturvallisempi.

Haluan suositella N9:n ja Meegon kehittämistä osapuilleen samalla formaatilla, kuin esimerkiksi iPhonea kehitetään. Se on yksi taikka kaksi päivitystä vuodessa taikka kahdessa. Tällä tahdilla käyttäjät eivät läkähdy päivitysvyöryyn, mutta jotakin uutta kuitenkin tulee tasaiseen ja ennustettavaan tahtiin.

Termistö on selkeästikin vielä hakusessa. Raporteissa ja blokikirjoituksissa N9:llä aluksi pääosin pyyhkäistiin, sitten hipaistiin taikka hiplattiin ja nykyään myös liu’utetaan.

Vasta loppuvuosi ja seuraavan alku näyttävät, josko, ja jos, niin mitä, kuluttajat N9:llä haluavat pyyhkäistä.

Itse olen ennakkoon tilannut yhden kappaleen N9 -kännykkää. En aio pyyhkäistä, hipaista, enkä liu’uttaa, vaan sormellani aivan arkikielellä vedän ja siirrän eri näyttöjä.

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä