Avainsana-arkisto: Sähköinen liiketoiminta

Kaupan IoT – tarkka paikannus halpenee

Tekniikka & Talous tietää kertoa eurooppalaisen Galileo -satelliittipaikannusjärjestelmän tulleen käyttöön vuoden 2016 lopulla. Kun järjestelmä aikanaan on kokonaan valmis, päästään jopa senttimetrien tarkkuudella onnistuvaan paikannukseen. Samalla tällainen tarkka paikannus tulee edullisemmaksi.

Galileo

Galileo

Tänään 6.1.2017 kirjoittaa Tekniikka & Talous toisessa artikkelissaan hypertarkan paikannuksen käyttökohteista ja hyödyistä, joita ovat mm.:

Tärkeimmät syyt kehittää tekniikkaa ovat itseajavat autot ja miehittämättömät lennokit.

Itseajava auto yhdistää paikannusdataan myös auton omien anturien ja kameroiden mittaustietoa. Gyrot, nopeus- ja kiihtyvyysanturit riittävät paikantamaan auton jonkin aikaa tarkasti, vaikka yhteys satelliittiin katkeaisi. Auto selviää hankaluuksitta jopa kahden kilometrin mittaisessa tunnelissa. Pidemmän katkoksen jälkeen auton omat mittaustiedot pitää kuitenkin synkronoida satelliittisignaalin kanssa.

Verkkokaupan pakettinne, olkaa hyvä (jälleen)

Entä mitä käyttöä olisi näillä itseajavilla autoilla ja muilla kulkuneuvoilla? On selvää, että tämä kehityssuunta mahdollistaa esimerkiksi kaupan ja postin jakelulogistiikan kehittämisen. Alla otteita aiemmasta kirjoituksestani Nokia – kartat robottiajoneuvoille.

Itseohjautuvien ajoneuvojen tuleminen tietää valtaisaa mullistusta ja sitä myötä myöskin huimia mahdollisuuksia. Tähän saakka on julkisuudessa maalailtu lähinnä tavallisen kansalaisen liikkumiseen liittyviä uudistuksia, mm. todellista hands free to play -ajelua valtateillä, robottitakseja, sekä netistä tilattavia itseohjautuvia vuokra-autoja.

Itse näen mielenkiintoisempana tulevaisuuden näkymänä kaupankäynnin jakelulogistiikan rakentumisen uudelleen. Kirjoituksessani Älykaupan älykori piirtelin kepein vedoin visiota ilman kuljettajaa etenevistä logistiikka-ajoneuvoista.

Paitsi varastojen keskinäinen ja kauppoihin suuntautuva liikenne, tulee luonnollisestikin automatisoitumaan myös ja aivan erityisesti hyödykkeiden jakelu kuluttajille.

Pakettiautomaatti pyörien päällä

Pienelle kylälle saattaa ilman kuskia huristella Postilaitoksen pieni, sähköllä käyvä, noin metrin korkuinen keltainen jakeluauto, joka on etukäteen sopinut ajankohdan asiakkaan kanssa ja perillä älytunnisteella kuittausta vastaan antaa paketin asiakkaalle. Toiseen suuntaan tämä liikkuva, koko kylän yhteinen postilaatikko kuljettaa lähtevää postia.

Pakettiautomaatithan ovat jo käytössä. Seuraavat askeleet kaupan jakelulogistiikan näkökulmasta ovat ensinnäkin muuntaa nämä pakettiautomaatit itseajaviksi ajoneuvoiksi ja toiseksi tehdä niiden tilankäyttö dynaamiseksi ja rakenne nykyistä modulaarisemmaksi.

Tavoitteena on, että näitä pakettiautomaatin lokeroita voidaan yksittäin ja ryhminä purkaa ja lastata erilaisiin jakeluajoneuvoihin kuten kontteja valtamerilaivoihin ja rekkoihin, mutta täysin automaattisesti.

Jakeluautossa ei tilaa kuljettajalle

Itsekseen täsmällisesti ja turvallisesti kulkeva ajoneuvo merkitsee mullistusta myös näiden ajoneuvojen suunnittelussa. Esimerkiksi verkkokaupan jakeluautossa ei enää tarvita kuljettajaa, eikä siten myöskään häntä varten tilaa, hallintalaitteita, turvatyynyjä, turvavöitä, tupakansytytintä, radiota, lämmitystä, ikkunoita ja muita ihmistä varten suunniteltuja varusteita.

Toisin sanoen, tulevaisuudessa on mahdollista rakentaa ajoneuvoja, jotka ovat nykyistä paljon pienempiä tai hyötykuormaltaan suurempia. Ne ovat paljon edullisempia valmistaa. Myös niiden kokonaiskäyttökustannukset ovat merkittävästi nykyistä alhaisempia, koska ne kuluttavat vähemmän energiaa, eivätkä ne tarvitse kuljettajaa. Tietojärjestelmiä, joiden varassa ne liikkuvat, voidaan päivittää kaiken aikaa livenä.

Ottaen huomioon tämän uuden kehityssuunnan mukanaan tuomat mullistukset, on julkinen keskustelu aiheesta hämmästyttävän vähäistä.

Aiemmat kirjoitukseni aiheesta löytyvät seuraavilla otsakkeilla:

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä

Kaupan IoT – tunnemyrskyt reaaliajassa

Tunne vaikuttaa suuresti ostoskäyttäytymiseen. Ostoksille lähdetään, kaupoissa liikutaan, nettiä selataan ja tuotteita valitaan tunteiden vallassa. Ostoskoria täytetään menneitä tunteita muistellen ja tulevia tuntemuksia tavoitellen.

Kauppa käyttää tunteita pääsääntöisesti kolmella tavalla. Ensinnäkin ennakoidaan muilla kuin kaupan omilla toimilla syntyviä tunteita (sidottu esimerkiksi tulevaan, myönteisiä tunteita herättävään juhlapäivään). Toiseksi reagoidaan ennakoimattomiin, suurta ihmisjoukkoa koskeviin tapahtumiin (esimerkiksi urheilutapahtuman lopputulos). Ja kolmanneksi pyritään nostattamaan tunteita sentimentaalisen massamainonnan avulla.

Tunnerintamalla kauppa siis kalastaa asiakkaita massoina. Suuria juhlapäiviä halutaan yhä lisää, esimerkkinä Suomeenkin rantautunut Halloween. Kauppa mittaa onnistumista euroilla ja säätää tunteita hyödyntäviä kampanjoitaan vuositasolla. Reaaliaikaisuus ja automatisointi puuttuvat, koska tunnedataa ei tarjota, eikä kerätä systemaattisesti.

Vaikka tunteiden muutoksia yksilötasolla ei aina edes huomata, niitä voidaan mitata. Kehittyvä IoT mahdollistaa paitsi helpon tunteiden mittaamisen, myös tulosten keräämisen ja seurannan. Koska mittaamisen ja datan keräämisen on perustuttava vapaaehtoisuuteen, soveltuisi tähän esimerkiksi aiemmin hahmottelemani tunneälykännykkä.

Alla konseptikuva ympäri Eurooppaa rekisteröidyistä tunnetilamuutoksista sen jälkeen, kun Suomi on voittanut jalkapallon maailmanmestaruuden Englantia vastaan vuonna 2026. Tunnetilojen lokaatiokohtaiset muutokset näkyvät samalla tavoin kuin tavallisessa ukkoskartassa, eli tuore muutos näkyy hetken aikaa ja vähitellen häviää kartalta.

Tunnemyrskyt reaaliajassa

Tunnemyrskyt reaaliajassa

Syitä ja seuraamuksia?

On yksi asia kerätä tietoa, toinen on analysoida ja kolmas on hyödyntää sitä. Palatkaamme aiemmassa kirjoituksessani Microsoft – IoT kaupan alalla käsittelemääni Microsoft Ignite 2015 -tapahtuman IoT -osuuteen, jossa Sam George esitteli kolme kypsyysastetta yhteenvetona kuinka Internet of Things käytännössä toimii suuryrityksen asiakaskunnassa.

IoT Business Maturity Model 1. Operational efficiency. Ensimmäisessä maturiteettimallissa asioiden internetin avulla haetaan operationaalista tehokkuutta. IoT-laitteiden avulla seurataan asiakasvirtoja liiketilan sisällä, vahditaan jäähdytysyksikköjen toimintaa ja saadaan erilaisia hälytyksiä.

Mikäli anonyymin tunnedatan keräämisessä on kyse esimerkiksi oman henkilöstön stressitason hallinnasta johdolle suunnattuine ”kohta kosahtaa” -varoituksineen, kuuluu toiminta ensimmäiseen kypsyysmalliin.

IoT Business Maturity Model 2. Business Intelligence. Toisessa mallissa dataa visualisoidaan ja analysoidaan tarkemmin, eli suoritetaan liiketoimintatiedon hallintaa. Tämä tarkoittaa erilaisten säännönmukaisuuksien ja ennustettavuuksien etsimistä.

Toiselle tasolle päästään esimerkiksi laajentamalla tasolla 1 kerätyn datan analysointia ja tekemällä tunnedatan pohjalta pidemmän aikavälin toimintasuunnitelmia. Liiketoiminnan tehostamiseksi ja henkilöstön stressitason optimoimiseksi voidaan vaikkapa tasata työkuormia ja eri toimipaikkojen henkilöstömääriä, sekä parantaa ns. henkilökemiaa.

IoT Business Maturity Model 3. Business Transformation. Kolmannessa kypsyysasteessa IoT on jo liiketoiminnan transformaation ja uusien kumppanuuksien synnyttämisen apuna. Tarkoituksena on kehittää uusia palveluja, sekä uutta kassavirtaa.

Kolmas taso pääsääntöisesti edellyttää mieluiten globaalisti kerättyä anonyymia tunnedataa, jota tutkitaan yhdistettynä moneen muuhun saatavilla olevaan dataan syiden ja seurausten selvittämiseksi.

Tämä tarkoittaa, että tunnemyrskyjen aikajanaa verrataan globaalisti ja  paikkasidonnaisesti muiden tapahtumien ajankohtiin, ja nämä tapahtumat voivat olla aivan mitä tahansa. Ne voivat olla muiden muassa luonnonmullistuksia, merkittävän urheilutapahtuman finaali, tai huomaamattomia muutoksia ilmakehässä.

Uusia liiketoimintamalleja löydetään tunnedatan avulla tunnistamalla monen tason ongelmia ja kehittämisen kohteita, sekä kehittämällä niihin kaupallisesti hyödynnettävissä olevia ratkaisuja. Pelkästään tuomalla tarjolle tunnedata mahdollistetaan uusia innovatiivisia ansaintalogiikoita, joista ei vielä ole edes aavistusta.

Kuluttajansuoja?

Se, että ihmiset sallisivat mobiililaitteen kerätä ja tallentaa pilveen anonyymisti erilaista tunnedataa heidän itsensä ja muiden iloksi ja hyödyksi, muuttaisi nykyisiä jo olemassa olevia tunnedataprosesseja.

Nykyään ihmiset tykkäävät, peukuttavat, lisäävät hymiöitä ja muuta vastaavaa. On täysin varmaa, että tällaista dataa analysoidaan jo nyt. Mobiililaitteilla anonyymisti kerättävä ja tallennettava tunnedata muuttaisi nykyisen prosessin automaattiseksi, autenttiseksi ja anonyymiksi.

Kuluttajansuojassa on kaksi tasoa: yksilö ja yhteisö. Yksilötason kuluttajansuojan lisäämiseksi tunneälykännykkä olisi säädettävissä siten, ettei se sallisi käyttäjänsä tehdä ostoksia tunnemyrskyn vallassa. Yhteisöjen tasolla parasta kuluttajansuojaa ovat yksilöiden anonymiteetti ja yhteisöjen avoimuus. Eli data kaikkien käytössä, eikä datasta saa olla mahdollista tunnistaa yksilöitä.

Tällainen avoimuus on myös yhteiskuntia ja yhteisöjä koskevien laajamittaisten ongelmien tunnistamisen edellytys, koska se mahdollistaa ongelmista kertovien oireiden havaitseminen.

Yhdistettynä taustatietoihin, tunnedatan kerääminen auttaa tunnistamaan ja paljastamaan laajamittaisia ongelmia, kuten manipulaatioyrityksiä. Se myös kehittää yhteisöllistä tunteenhallintaa tuomalla tunnemyrskyt avoimesti esille syineen ja seuraamuksineen.

Olen vakuuttunut, että erilaista tunnedataa tullaan jo lähitulevaisuudessa keräämään erittäin laajasti ja saatetaan merkittävästi kerätä jo tänään. Se, että tällainen data olisi anonyyminä kaikkien katseltavissa, olisi avuksi aiempaa tiedostavamman ja yhteisöllisemmän maailman luomisessa.

Jos jotakin, niin myrskyisää:

Epidemia – Bez Serdtsa I Dushi

Aiemmat kirjoitukseni aiheesta löytyvät seuraavilla otsakkeilla:

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä

Kaupan IoT – kauppatiladynamiikka

Tivi.fi julkaisi heinäkuussa Markku Pervilän kiintoisan jutun otsikolla Näin esineiden internet mullistaa kaupassa käymisen. Pervilä käsittelee samoja kaupan alan esineiden ja asioiden internetin kysymyksiä, joita itsekin olen aiemmin ylös kirjannut (linkkejä joihinkin tämän kirjoitukseni lopussa).

Eräs kiintoisimmista osa-alueista on asiakkaiden liikkumisen, huomion suuntautumisen ja ostopäätösten seuranta kaupan sisällä. Kun tähän yhdistetään kauppiaan suorittamat reaaliaikaiset johtopäätökset ja niitä seuraavat muutokset kauppatilassa, on kyseessä kauppatiladynamiikka.

Kauppatiladynamiikan perimmäinen tavoite on kauppiaan (eli myyjän) ja ostajan etujen optimaalinen yhdistäminen yksittäisen myymälän tasolla tarkasteltuna. Ostaja, asiakas, haluaa löytää tarvitsemansa tuotteet helposti. Tuotteiden tulee olla havaittavissa ja saavutettavissa. Kauppias haluaa myydä mahdollisimman paljon ja mahdollisimman pienellä hukkaprosentilla. Kun ostajan etu toteutuu, hän tulee toistekin ja näin toteutuu myös kauppiaan etu.

Kauppatiladynamiikka tarkastelee myymälän rakenteen ja yksityiskohtien vaikutusta myyjän ja ostajan toimintaan. Kiinnostuksen kohteista esimerkkejä ovat hyllykköjen sijoittamisen, valaistuksen, mainosten, hinnoittelun ja opastuksen vaikutukset asiakkaiden liikkumiseen myymälässä. Dynamiikassa kyse on muutoksista ja niiden vaikutuksista.

Kauppatiladynamiikka

Kauppatiladynamiikka – käyntikartta

Asioiden internet tarjoaa kauppatiladynamiikan seurantaan ja säätämiseen aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Kauppatiladynamiikka on nykyään osa älykauppakonseptia.

Kauppatiladynamiikan tärkein työväline on myymälän käyntikartta, johon kootaan anonyymisti tiedot väylistä ja paikoista, joissa asiakkaat liikkuvat, joissa he viipyvät, joissa he ostavat ja joissa he käyvät turhaan. Laadullisella puolella seurataan liikkumisen luonnetta, joka voi olla esimerkiksi määrätietoista, etsiskelevää, keskustelevaa, ohjeita kyselevää ja montaa muuta laatua. Käyntikartta näyttää myös henkilökunnan liikkeet, sekä mm. oikopolut, lepopaikat ja infopisteet  myymälässä.

Käyntikartan tehtävä on olla apuna etsittäessä henkilökunnalle oikeaa tapaa olla läsnä. Samoin on tavoitteena optimaalinen hyllykartta, sekä sisäänkäyntien, poistumisteiden ja kassojen sijaintien parhaat paikat.

Myymälän sijoittelukartta perustuu käyntikartan tuloksiin. Tavoitteena ovat ympäristön ja asiakkaiden käytöksen muutoksiin dynaamisesti sopeutuva tarjonta, reaaliaikainen tiedotus, ”kuolleiden” paikkojen eliminointi, optimaalisesti sijoitettu mainonta, sekä samaan aikaan innovatiivinen ja helposti omaksuttava sijoittelu.

Sijoittelukartta ja käyntikartta ovat saman asian kaksi eri puolta ja vaikuttavat toisiinsa. Pyrkimys on vaiheittaisella muuntelulla edetä kohti mahdollisimman toimivaa sijoittelukarttaa. Tätä toimivuutta mitataan käyntikartalla. Sijoittelukartta on tavoite ja käyntikartta kertoo toteuman.

Käyntikartan ja sijoittelukartan toimivuudesta muodostetaan hallintapaneelissa näytettäviksi automaattisesti erilaisia mittareita, ehdotuksia ja raportteja. Ehdotukset voivat koskea esimerkiksi tuotteiden sijoittelun optimointia ja henkilökunnan rooleja.

Akuuteista ongelmista syntyy hallintapaneeliin hälytyksiä, jolloin paneelin kautta voidaan reagoida esimerkiksi alennuksia, huomiovaloja, hyllykohtaisia mainoksia, lämpötilaa, ilmanlaatua ja kulunohjausta säätämällä.

Hallintapaneelin kautta ohjataan myös hyllykköjen, tuotteiden ja mainosten sijoittelua. Kaikessa on tavoitteena toimivuus asiakkaan subjektiivisesta näkökulmasta, koska se ratkaisee tuleeko hän uudestaan. Asiakkaan subjektiivinen kokemus puolestaan syntyy muiden edellä mainittujen tekijöiden objektiivisesta, mitattavasta ja havaittavasta toimivuudesta.

Olen tässä käsitellyt vain kauppatiladynamiikan anonyymia puolta. Uusi tekniikka mahdollistaa myös tarkan henkilökohtaisesti kohdennetun vuorovaikutteisen palvelun ja viestinnän sisätiloissa. Viesti voi olla esimerkiksi värinähälytys, jos asiakas on ohittamassa juuri hänelle tarkoitettua ”ohittamatonta tarjoustuotetta”.

Kehittyvä IoT helpottaa tunnistettujen asiakkaiden palvelemista, kohdennetun viestinnän vaikutusten seuraamista ja muutoksiin reagointia. Esimerkiksi heräteostoshyllyn sisältö saattaa muuttua nopeasti sen mukaan, onko myymälässä juuri sillä hetkellä enimmäkseen eläkeläisiä, koululaisia, vaiko vaikkapa läheiseen konserttiin menijöitä.

Älykkäässä myymälässä mobiililaite on asiakkaan tunniste ja käyttöliittymä. Älykaupan nopean kehittymisen myötä kasvavat mahdollisuudet dynaamisesti reaaliajassa säätää myymälätilan yksittäisiä elementtejä, sekä seurata muutosten  vaikutuksia. Tämä trendi nostaa kauppatiladynamiikan merkitystä.

 

Aiemmat kirjoitukseni aiheesta löytyvät seuraavilla otsakkeilla:

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä

Microsoft – Build 2016

Kivikaudella piirreltiin luolien seinille ja kalliojyrkänteille. Muinaisten ihmisten puhe alkoi yksinkertaisina äänteinä ja on siitä kehittynyt kieleksi. Piirtäminen ja puhe ovat luonnollisia itseilmaisun ja kommunikoinnin välineitä.

Yhdysvaltain San Franciscossa käynnistyi eilen Microsoftin Build 2016 -kehittäjätapaaminen. Avajaistilaisuudessa oli kantavana teemana ihmisen ja koneen luonnollinen kommunikointi kynän ja kielen avulla. Microsoft alleviivasi kieltä käyttöliittymänä, uusien kynätekniikoiden helppoutta, sekä kielen ja koneälyn yhdistymistä.

Yhtiön virallinen tiedote löytyy otsikolla Microsoft outlines intelligence vision and announces new innovations for Windows 10 ja uutinen Microsoft esitteli tulevia Windows 10 -uudistuksia ja uudenlaisia älykkäitä pilvipalveluita Build 2016 -tapahtumassa.

Build 2016 - Satya Nadella

Build 2016 – Satya Nadella

Tervetulotoivotukset lausui Satya Nadella aloittaen globaaleilla yhteiskunnallisilla ja filosofisilla kysymyksillä. Hän julisti olevansa teknologian suhteen optimisti henkilönä, samoin kuin Microsoft yrityksenä. Ja tämä yritys tarjoaa välineitä kehittäjien luovuudelle.

Nadella painotti jälleen, ettei Microsoftin visiossa ole kyse yksittäisistä laitteista, vaan mobiilista käyttäjäkokemuksesta. Tilaisuudessa ei laitteita juuri esiteltykään.

Terry Myerson hehkutti Windows 10:n olevan tykätyin ja nopeimmin levinnyt Windows koskaan. Tätä juhlistamaan tulee iso päivitys nimellä Anniversasy Update kesällä ilmaiseksi kaikille kympin käyttäjille.

Windows Ink

Kuluttajalähtöistä käytännön näkökulmaa esitteli Bryan Roper. Windows 10 mahdollistaa Windows Inkin avulla kynän todellisen hyötykäytön. Käytön aloitus tapahtuu innovatiivisesti: kun kynä napsautetaan ”käyntiin”, sovellusehdotukset tulevat näkyviin, jolloin käyttäjälle on tarjolla sovelluksia, joissa kynää parhaiten voidaan hyödyntää.

Windows Ink

Windows Ink

Kynä ei ole vain piirtelyä varten. Sillä esimerkiksi kirjoitetaan älykkäitä muistilappuja, joista digitaalinen avustaja Cortana osaa tiettyjen tunnistamiensa sanojen avulla muodostaa kalenterimerkintöjä. Monessa sovelluksessa on kynän apuna kätevä virtuaaliviivoitin.

Kevin Gallo väläytti kehittäjänäkökulmaa ja demosi kuinka Windows Ink herättää kynän eloon. Lisäämällä sovelluksen koodilistaukseen kaksi riviä koodia, tulevat kynä ja viivoitin käyttöön sovelluksessa. Terry Myerson totesikin, ettei ole ollut parempaa aikaa olla windowskehittäjä.

Microsoft HoloLens

Hologrammien kimpussa oli jälleen Alex Kipman. Microsoft HoloLens on jo niin pitkällä, että laitteita ryhdytään lähettämään kehittäjille ja kumppaneille. Esimerkkisovellus Galaxy Explorer on hologrammisovellusten kehittäjien vapaasti tutkittavissa.

Tilaisuudessa esiteltiin HoloLensin käyttöä uudenlaisena koulutusmuotona. Opiskelijat näkevät kohteen erittäin havainnollisesti, koska käytössä ovat kaikenlaiset tehokeinot ja kuvakulmat. Myös opettaja voi näkyä hologrammina. Tämä ei ole pelkkää teoriaa, vaan kyseinen koulutusmuoto on jo käytössä.

Build 2016 - HoloLens

Build 2016 – HoloLens

Nasan Destination Mars oli toinen esimerkki suurista kaarista. Muita käytännön edistysaskelia esiteltiin suuryritysten piiristä. Tavallisten käyttäjien henkilökohtaisia sovelluksia HoloLensille ei esitelty.

Cortanan kanssa kauppaan

Satya Nadella kertasi Microsoftin iskulauseita, kuten to empower people to achieve more. Asetelma ei Satyan mukaan ole ihminen vastaan kone, vaan ihminen koneen kanssa.

Yhteistyöstä paras esimerkki on digitaalinen avustaja Cortana, joka Nadellan visioissa on yhä enemmän mukana ja apuna kaikilla laitteilla. Cortana on jatkossa myös kauppa-avustaja. Marcus Ash Cortana-tiimistä näytti kuinka avustaja osaa tilanteisiin sidotusti ehdottaa esimerkiksi älykkäitä ostoksia ja ravintolavarauksia.

Cortana oli roolissa myös kun Lilian Rincon Skype-tiimistä demosi kuinka avustaja voi Skypessä osoittaa avainsanoja, muodostaa niistä linkkejä, ehdottaa majoitusmahdollisuuksia jne. Tämä tarkoittaa uusia kaupankäynnin mahdollisuuksia. Cortana tosin ei vielä tue omaa kieltämme, vaan ainoastaan suuria maailmankieliä.

Build 2016 - Skype

Build 2016 – Skype

Tavoite on luonnollisestikin helpottaa arkea, mutta vaarana on liian kattava ja yksityiskohtainen käyttäjän elämän ohjaaminen. Toivottavasti käyttäjä voi säätää haluamansa ohjauksen tason.

Skypen kerrottiin tulevan myös HoloLensille, joten Windows 10:ssä eri tekniikat ja sovellukset todella kattavat kaikki tai lähes kaikki laitetyypit.

Botti keskustelukumppanina

Nadella puhui uudenlaisista sovelluksista, joissa on yhä enemmän älyä. Cortanan lisäksi tällaisia ovat botit, eli älykkään oloisesti ja itsenäisesti toimivat tietokoneohjelmat. Kyse lienee suurista säästöistä, jos esimerkiksi verkkokaupan chatissa keskustelukumppani onkin botti, eikä oikea tehtävään palkattu työntekijä.

Tällaisen botin ”kouluttamista” esiteltiin yksityiskohtaisesti. Kouluttajan ei tarvitse olla sovelluskehittäjä, vaan hän voi olla esimerkiksi kyseistä liiketoimintaa hyvin tunteva henkilö, joka osaa ratkaista botille liian vaikeat asiat ja samalla opettaa ne botille.

Build 2016 - bottikoulu

Build 2016 – bottikoulu

Kuvassa yllä bottikouluttaja opettaa botille, että slangitermi ”my crib” tarkoittaa paikkaa. Tämä opetetaan botille ainoastaan yhden kerran, koska botti ei unohda asioita.

Jutun juoni?

Microsoftin uudet kuviot osuvat yllättävän monessa suhteessa yhteen kirjoituksessani Microsoft – Mosaiikki esittelemäni vision kanssa. On selvää, että Microsoftin syötti on nimenomaan houkutteleva näkymä uusista ansaintamalleista. Kehitystä viedään suuntaan, jossa Kauppa on vapautunut ikkunasta ja tapahtumaruudulta käynnistyksestä.

Cortanan kautta avautuu valtavasti luontevia tilaisuuksia kaupankäynnille. Kun kaupallisia ehdotuksia tekee luotettava yksityinen avustaja, on ostopäätös lähellä. Kuluttajat tutkitusti luottavat ystäviensä ja tuttaviensa suosituksiin, ja ystäväksihän Cortana pyrkii.

Entä miten esimerkiksi Suomessa tullaan hyödyntämään näitä Build 2016 -tapahtumassa julkistettuja uusia mahdollisuuksia?

Keskeinen kysymys on, menetämmekö ison kilpailuedun ja menestystekijän, jos koulutus ja elinkeinoelämä Suomessa eivät lähde mukaan hologrammien, elävän kolmiulotteisuuden ja kaupankäynnin uusien mallien maailmaan?

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä

Microsoft – Mosaiikki

Pimeässä yössä kuu loistaa kirkkaimmillaan. Valo ja varjot vuorottelevat korkealla mäellä kasvavan ikivanhan männyn rungolla. Paksu kaarna tuntuu kämmenissä pehmeältä. Tunnen miltä maailma näyttää puun latvasta.

Kaikkialla on hiljaista. Tuuli on kääntynyt länteen, etelään. Kuu valaisee ylimmäisiä oksia ja antaa kimalletta korkealta putoileville pienille keveille neulasille.

Visio – miksi?

Sovelluksia kehitettäessä tulee aina olla olemassa visio. Minkälainen tuote olisi ja mitä kaikkea sillä voisi tehdä, jos ei mitään esteitä tarvitsisi ottaa huomioon? Oikein asetettu tavoitekuva tulevaisuudesta purkaa ajattelun rajoitteita, motivoi henkilökuntaa, antaa työlle tarkoituksen, heikentää muutosvastarintaa ja vapauttaa luovuuden. Visio puhtaimmillaan on välineriippumaton, eikä ota mitään kantaa toteutuksen tekniikkaan.

Tällaista tavoitekuvaa tulee säännöllisesti päivittää siten, ettei se kokonaan ole juuri nyt mahdollista toteuttaa. Tavoitekuvan tulee nimenomaan tehdä asioita mahdolliseksi purkamalla se ensimmäinen este, eli ajattelun rajoitteet. Kun esteet yksi toisensa jälkeen myöhemmin poistuvat, toimiva visio mahdollistaa nopean reagoinnin ja antaa kilpailuetua. Siksi on kaiken aikaa päivitettävä paitsi visiota, myös käsitystä esteistä.

Tässä kirjoituksessani en puutu esteisiin, vaan esitän käyttäjänä oman visioni kympistä. Mosaiikki on tämän näkemykseni työnimi. Eräitä talteen saamiani neulasia en osaa vielä selittää, mutta olen ne silti ottanut mukaan. Useille neulasille en ponnisteluistani huolimatta ole löytänyt järkevää paikkaa visiossa, jonka johdosta jätin ne pois kokonaan.

Microsoft Windows 10

Tasapainoillessaan uudistamisen ja säilyttämisen välillä, otti Microsoft käyttöjärjestelmällä Windows 10 monta askelta eteen, ja muutamia taakse. Windows 10 toi mukanaan useita hienoja toiminnallisuuksia, kuten Palaute ja uudistunut Aloitusvalikko. Perustaltaan käyttöliittymä kuitenkin seuraa jo Windowsin varhaisista versioista tuttuja paradigmoja.

Akkunat, ja nykyiset käyttöliittymät ylipäätään, ovat enimmäkseen staattisia ja vakioituihin muotoihin sidottuja. Jotta käyttöliittymän ilmeeseen saadaan edes hieman vaihtelua ja personointia, käyttäjä yleensä pystyy itse säätämään joitakin visuaalisia elementtejä, kuten taustakuvaa, ikkunoiden värejä ja työpöydän teemaa.

Windows 10 on käyttöperiaatteeltaan sovelluskeskeinen. Käyttäjällä on useita tapoja käynnistää ohjelmia, jotka normaalisti aukeavat erilliseen ikkunaan. Mikäli tarvittavaa sovellusta ei löydy, käyttäjä menee Kauppaan sopivaa etsimään ja ostamaan.

Myös Windows 10:n Kauppa seuraa tuttua käynnistä tarvittaessa -periaatetta. Kauppa on passiivinen sovellus, se ei ennakoi käyttäjän tarpeita, eikä kunnolla kiinnity käyttäjän ympäristöön tai kulttuuriin. Windowsin Kauppa on tyypillinen etsimiseen ja selailuun perustuva verkkokauppa. Oikeastaan mikään nykyisessä Kaupassa ei ole käyttäjän näkökulmasta luontevaa.

Kiinni asiayhteyteen

Windows 10:n Palaute integroi sovellusten virheistä ja toiveista raportoinnin kiinteäksi osaksi käyttöliittymää ja tarjoaa käyttäjälle helpon kaksisuuntaisen ja interaktiivisen kanavan olla vuorovaikutuksessa Microsoftin ja toisten käyttäjien kanssa.

Kaupan tulisi olla samalla tavalla asiayhteyteen sidottu kuin ovat sovellusten ohjeet ja palaute. Sovelluksista tulisi Palautteen lisäksi olla käynnistettävissä Kauppa, jolloin putiikki näyttäisi kyseisen sovelluksen ja kaikki samaa toiminnallisuutta sisältävät, sekä ennen kaikkea näiden keskeiset tiedot mahdollisuuksien mukaan vertailuna.

Kaupan osalta se kaikkein luontevin asiayhteys ei kuitenkaan ole sovellus, vaan lähes mikä muu tahansa. Käyttäjää oikeasti auttava Kauppa olisi kuin ajonaikainen ohje, se olisi ajonaikainen kauppa – se olisi esimerkiksi livechattia Cortanan kanssa.

Asiayhteys syntyy esimerkiksi, kun henkilön osoite muuttuu, paikkakunnalla aloittaa uusi marketti, tulossa on juhlapäivä, tai säähän on tulossa muutos… nämä todellakaan eivät lopu kesken…

Asiayhteyteen, käyttäjän ympäristöön ja kulttuuriin kunnolla kiinnittynyt kauppa ei ole mahdollinen Microsoftin nykyisessä mallissa. Kaupan on tultava ulos ikkunasta ja vapauduttava tapahtumaruudulta käynnistyksestä.

Ulos ikkunasta

Perinteinen sähköinen myynti ja mainonta sovelluksissa koetaan tunkeilevana nimenomaan mainonnan irrationaalisuuden vuoksi. Tyypillinen esimerkki tällaisesta on pikavippimainos minkä tahansa uutisen yhteydessä.

Positiiviseksi koettu myynti ja mainonta ovat neuvovaa ja avustavaa. Tämä on helpommin toteutettavissa, kun sovelluskeskeisyydestä siirrytään toiminta- ja aktiviteettikeskeisyyteen: käyttäjä ei valitse ensin sovellusta, vaan aktiviteetin tai projektin. Tällöin esimerkiksi suositellaan tekemiseen erilaisia vaihtoehtoja sovelluskaupan puolella. Edelleen, tällöin tarjoutuu rationaalisia asiayhteyksiä muullekin, kuin sovellusten ostamiselle.

Neuvova kaupustelu voi perustua myös muiden käyttäjien arvioihin. Se tarkoittaa, että tunnistetaan käyttötapauksia ja annetaan vinkkejä sen perusteella, miten ja millä muut käyttäjät mieluiten tekevät kyseisen asian.

Irtautuminen sovelluksista ja mukautuminen käyttäjän ympäristöön ja kulttuuriin merkitsee aktiivista, dynaamista ja ennakoivaa kiinnittymistä käyttäjän työ- ja vapaa-aikaan, merkkipäiviin, poikkeuksellisiin historiallisiin tapahtumiin ja yhteisöllisesti keskeisiin uutisiin.

Mosaiikki – elävä taustakuva

Jos käyttöliittymä onnistuisi keräämään yhteen näkymään käyttäjän, tämän ympäristön ja kulttuurin keskeiset seikat paikkaan ja aikaan nivotusti, olisi kyseessä monitahoinen mosaiikki. Se olisi tilanteen mukaan joko organisoitunut tai villi ja vapaa, hillitty tai räiskyvä, rauhoittava tai aktivoiva, ja paljon muuta – myös väärinpäin.

Ulos ikkunasta

Ulos ikkunasta – Mosaiikki

Paloista koostuva sommitelma hakee koneelta, pilvestä ja internetistä esimerkiksi käsiteltävään asiaan liittyvää informaatiota, työtehtävään taustatietoja, lomalle ruokavinkkejä, hassuja assosiaatioita luovan työn avuksi, sekä esittää nämä kaikki visuaalisesti ja audiovisuaalisesti, figuratiivisesti ja abstraktisti.

Työpöydän tulee aikajanalla tuoreimmasta vanhempiin heijastaa käyttäjän tekemisiä, jolloin henkilökohtainen sisältö on ikään kuin työpöydän elävänä taustakuvana. Tästä kuvajaisesta  käyttäjä vaihtoehtona Aloitusvalikolle pääsee omiin aktiviteetteihinsa ja projekteihinsa.

Kuvat ovat heijastumia paikoista, henkilöistä, tunnelmista, tunteista ja asioista, joiden kanssa on oltu tekemisissä. Dynaaminen mosaiikki on moniulotteinen päiväkirja, se näyttää menneet, nykyisyyden, suunnitelmat ja tulevaisuuden.

Jokaiselle tarpeen mukaan

Hahmottelemassani Mosaiikissa käyttäjä voi valita painoarvot eri kaistoille, hän tarkentaa ja himmentää, lähentää ja loitontaa, sekä kasvattaa ja supistaa käytettävää näyttötilaa. Mosaiikissa heijastuvat onnentie ja taivaanranta, terveiset läheisiltä, juhlat, rakkaimmat, viestit ja muistot.

Sommitelma voi olla yhdenlainen työaikana, toisenlainen vapaalla. Sen ääni on Cortanan ääni, mutta kuvajainen on käyttäjän maailman visuaalinen esitys. Mosaiikin paloista yksi voi olla ystävän jakama, toinen näkymä työmaalle ja kolmas esimerkiksi portaali lähikauppaan.

Jollakin Mosaiikki voi näyttää anturien tuottamaa IoT-dataa, kamerat ja sään. Toisella viestit, kartan, tien, auringon nousun ja lapsen naurun. Vieritettäessä menneeseen, nykyiseen ja tulevaan vaihtuvat sommitelman vasemmassa ja alareunassa näkyvät sovelluskuvakkeet vastaavasti.

Mosaiikkikäyttöliittymää voi zoomata lähemmäs ja kauemmas, eli yksityiskohtiin ja yleiskuvaan. Aikajanalla näkyvät kulloinkin kiinnostanut musiikki, elokuvat ja paikat. Mosaiikki on
monitasoinen ja monijanainen, käyttäjän on mahdollista näitä heikentää ja voimistaa.

Kiinnittyminen hetkeen

Kun soitan jollekin kännykällä, tietokoneen Mosaiikki heijastaa asioita, jotka liittyvät tähän henkilöön. Sommitelmassa voimistuvat ne tasot ja janat, joissa heijastuvat puhelun vastaanottajaan liittyvät seikat. Se on päivää ja näkemiin, puhelun loputtua sommitelma hetken kuluttua palaa normaaliksi, mutta sitä ennen antaa mahdollisuuden jättää kuvajaisia puhelusta sommitelman osaksi lisätiedoilla varustettuna.

Kun lähestyy tapaaminen tai palaveri, Mosaiikki alkaa heijastaa näihin liittyviä asioita, kuten henkilöitä ja dokumentteja. Ja tärkeän palaverin aikana nimenomaan vain näitä asioita, tausta rauhoittuu.

Nykyinen ja tärkein on virtuaalisella jättikanvaasilla oikealla ylhäällä, jonne Mosaiikki hakeutuu lepotilassa. Mosaiikki täyttää tyhjän alueen, pilkistää ikkunoiden välistä, sopeutuu kulloisellakin hetkellä käytössä olevaan vapaaseen tilaan. Sille voi valita taustakuvia ja värejä, joita se käsittelee taiteilijan vapaudella.

Ulos ikkunasta - Mosaiikki

Ulos ikkunasta – Mosaiikki

Musiikki, äänet, sävyt ja värit ovat Mosaiikin tehokeinoja, samoin eri tyylit, mm. vesiväri, pastelli, öljyväri ja realistinen. Valokuvat ovat keskeinen aikaan, paikkaan ja henkilöihin yhdistävä elementti. Mosaiikki muistaa esimerkiksi syntymäpäivät ja muut tärkeät hetket.

Toimintokuvakkeet vaihtuvat dynaamisesti sen mukaan, mihin on zoomattu, tai ”asetuttu”. Käyttäjä ei koskaan ole eksyksissä, koska tuttu Aloitusvalikko on aina paikoillaan.

Mosaiikki on luovaa hulluutta ja tiukkaa kurinalaisuutta. Hierarkia on tärkeä. Etenkin työkäytössä pitää olla selvillä missä järjestyksessä asioita tehdään. Aikajana on yksi hierarkia, kiinnittäminen alkuun tai korkealle prioriteetille on tapa luoda hierarkia. Näytönsäästäjätilassa Mosaiikki valtaa koko näytön ja näyttää sopivaa sisältöä.

Tagit auki

Jotta Mosaiikin dynaaminen ja näennäisesti täysin vapaa assosiointi, sekä siihen perustuva visuaalinen sommittelu onnistuisivat, tulee olla keinoja liittää asioita toisiinsa. Tällaisia liimaavia tekijöitä ovat muiden muassa aika, paikka, organisaatiot ja henkilöt.

Mutta. Käyttäjän tulee pystyä liittämään toisiinsa täysin vapaasti aivan mitä tahansa asioita. Tämä onnistuu tagittamalla. Mosaiikissa tällainen merkki voidaan liittää mihin tahansa: dokumentteihin, valokuviin ja kalenterimerkintöihin, mutta myös vaikkapa pelkkään päivämäärään tai yksittäiseen sanaan.

Sen lisäksi, että käyttäjä voi vapaasti liittää asioita toisiinsa tagien avulla, taustalla toimiva tekoäly yhdistää asioita toisiinsa automaattisesti. Mosaiikki tunnistaa tagit, jotka soveltuvat teemoiksi. Nämä ovat konkreettisempia asioita kuljettavia suuria elementtejä, kuten pilvet, vesi ja aallot.

Integroitu verkkokauppa

Koska Mosaiikki on dynaaminen ja polymorfinen, on siihen luontevaa integroida myös kauppa, joka yhdessä mainosluontoisen sisällön kanssa voi esiintyä Mosaiikissa monella tavalla. Sommitelman luonteesta johtuen tämä tapahtuu käyttäjää häiritsemättä. Tarkoitus ei ole vallata näyttöpintaa kokonaan, ellei käyttäjä itse sitä aktiivisesti hetkittäin salli.

Kontrolli on oltava käyttäjällä. Hän säätää eri kaistojen leveyksiä helposti liukusäätimillä. Kontrolli on myös muilla henkilöillä ja organisaatioilla laajuudessa, jossa käyttäjä on valinnut näiden jakamaa sisältöä oman Mosaiikkinsa rakenneosiksi.

Mosaiikin tehtävä on oppia käyttäjänsä tavat. Jos tämä esimerkiksi joka kerta tiettyä tv-ohjelmaa tietokoneen ruudulta katsoessaan kääntää vaikkapa kauppakaistan pienelle, tekee Mosaiikki näin jo muutaman kerran jälkeen automaattisesti.

Kauppa ja mainostaminen voivat olla tärkeä osa monipuolista ja miellyttävää käyttökokemusta. Kaiken avain on vapautuminen ikkunan muodosta ja tapahtumaruudun komennosta. Tämä mahdollistaisi käyttäjää palvelevan modernin mallin.

Jossakin kaukana susilauma taittaa yössä matkaa ääneti. Juostessaan hukat välillä kevyesti koskettavat toisiaan kannustaen jatkamaan matkaa. Kuun valaisemassa kelopuussa sinitiainen on pörhistänyt höyhenensä ja nukkuu pesäkolossaan pakkaselta suojassa.

Katson vielä ylös männyn latvaan. Tallennan muistiinpanot, suljen kännykän ja lähden hangessa alamäkeen. Hengitys höyryää. Supikoiran silmät loistavat lumesta heijastuvassa valossa.

Epidemia – Vzoshla luna

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä

Nokia – kartat robottiajoneuvoille

Vielä hieman aikaa sitten Nokia etsiskeli ostajaa kartoillensa. Taloussanomat otsikoi kesäkuussa Nyt kaikki miettivät mitä Nokian Herelle tapahtuu.

Tänään ilmoitti Nokia jotakin todella tapahtuvan. Yhtiö antaa erittäin tarkat sähköiset karttansa ajoneuvoteollisuuden käyttöön Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Saksassa, sekä myöhemmin Japanissa.

Kuvausajoneuvo Saksan Berliinissä

Kuvausajoneuvo Saksan Berliinissä

Nokian virallinen tiedote löytyy HERE:n pressiosastolta otsakkeella HERE makes HD map data in US, France, Germany and Japan available for automated vehicle tests. Myös HERE-blogi kirjoittaa uutisesta: HERE introduces HD maps for highly automated vehicle testing.

Itseohjautuvat ajoneuvot asioiden internetin kautta

Tässä vaiheessa kartat eivät tule saataville kaikilta tieosuuksilta, vaan jokaisessa näistä mainituista maista on yksittäisiä tieosuuksia, jotka tuodaan karttatestien piiriin. Ajoneuvovalmistajat käyttävät HERE -karttoja kehittäessään automaatillisesti kulkevia ajoneuvoja, joiden itseohjautumisessa jopa senttien tarkkuuteen kykenevistä kartoista todella on hyötyä.

HERE-blogilla Leo Kent täsmentää karttojen merkitystä suhteessa erilaisiin antureihin ajoneuvojen itseohjautuvuuden kannalta. Anturien avulla on mahdollista havainnoida lähiympäristöä, mutta tarkat sähköiset kartat tuovat mukanaan ”kulman taakse katsomisen”, eli ennakoitavuuden.

Älyajoa anturien avulla

Älyajoa anturien avulla

Nokia ei asiaa erikseen painota, mutta kun näiden robottiajoneuvojen on tarkoitus paitsi vastaanottaa dataa HERE -pilvipalvelusta, myös lähettää toiseen suuntaan reaaliaikaista dataa mm. tieolosuhteista, on kyseessä asioiden internetin piiriin kuuluva ratkaisu (Internet of Things, IoT).

Ajoneuvojen some

Itse asiassa Nokia on rakentamassa ajoneuvoille omaa sosiaalista mediaa. Pääsääntö on sama kuin ihmistenkin somessa: saat käyttöösi kaikenlaista kiintoisaa informaatiota, kunhan itsekin osallistut sisällön tuottamiseen.

Kaiken keskellä on HERE -pilvi, josta ajoneuvot saavat esimerkiksi tarkat HD -kartat ja palveluun liitettyjen ajoneuvojen pilveen lähettämän reaaliaikaisen tiedon aina siltä osin kuin se koskee kyseistä lokaatiota.

Ja todellakin vastavuoroisesti jokainen ajoneuvo on HERE -pilven näkökulmasta kuin suuri anturi, jolta pilvi saa muiden ajoneuvojen mahdollisesti tarvitsemaa dataa yhteiseksi hyödyksi käytettäväksi.

HEREn liikennekeskus Yhdysvaltain Chicagossa

HEREn liikennekeskus Yhdysvaltain Chicagossa

Verkkokaupan pakettinne, olkaa hyvä

Itseohjautuvien ajoneuvojen tuleminen tietää valtaisaa mullistusta ja sitä myötä myöskin huimia mahdollisuuksia. Tähän saakka on julkisuudessa maalailtu lähinnä tavallisen kansalaisen liikkumiseen liittyviä uudistuksia, mm. todellista hands free to play -ajelua valtateillä, robottitakseja, sekä netistä tilattavia itseohjautuvia vuokra-autoja.

Itse näen mielenkiintoisempana tulevaisuuden näkymänä kaupankäynnin jakelulogistiikan rakentumisen uudelleen. Kirjoituksessani Älykaupan älykori piirtelin kepein vedoin visiota ilman kuljettajaa etenevistä logistiikka-ajoneuvoista.

Paitsi varastojen keskinäinen ja kauppoihin suuntautuva liikenne, tulee luonnollisestikin automatisoitumaan myös ja aivan erityisesti hyödykkeiden jakelu kuluttajille.

Pienelle kylälle saattaa ilman kuskia huristella Postilaitoksen pieni, sähköllä käyvä, noin metrin korkuinen keltainen jakeluauto, joka on etukäteen sopinut ajankohdan asiakkaan kanssa ja perillä älytunnisteella kuittausta vastaan antaa paketin asiakkaalle. Toiseen suuntaan tämä liikkuva, koko kylän yhteinen postilaatikko kuljettaa lähtevää postia.

HERE, vilskettä Berliinissä

HERE, vilskettä Berliinissä

Onko myynnissä?

Mitä tästä uutisesta pitäisi päätellä? Onko HERE edelleen myynnissä? Tänään tuskin tuli potentiaalisille ostajille mitään uutta tietoa, paitsi ehkä jotakin testaamisen ajankohtiin ja tieosuuksiin liittyvää.

Tämä päivä ei muuta HERE:n kauppaamisen todennäköisyyttä nähdäkseni millään tavalla. On joka tapauksessa intresanttia, että HERE:n omilta sivuilta saa termiä ”Nokia” etsiä kissojen ja koirien kanssa, vaikka toki siellä lähetetään Nokialle 150 v. synttärionnittelut.

Nokia C1?

Tavallisen kansalaisen kannalta Nokia on jälleen uudella tavalla kiinnostava, vaikka Nokian omaa ajoneuvoa tuskin näemme. Ellei sitten Nokian brändillä, mutta kumppanin valmistamana ja myymänä kuten tuore tabletti Nokia N1?

Olisiko se Nokian ensimmäinen oma sininen itseohjautuva auto sitten Nokia Car 1, eli Nokia C1? Niin, tämä Nokia C1 on leikkiä vain puoliksi, ja nähdäkseni aivan realistinen liikeidea toiselta puolen…

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä

Microsoft – IoT kaupan alalla

Microsoft Ignite 2015 kokosi suuren joukon yritysmaailman ja tietotekniikan johtavia nimiä Yhdysvaltain Chicagoon 4. – 8.5. kertomaan ja kuulemaan uutisia Microsoftin uusimmista tekniikoista ja visioista.

Tapahtumassa järjestettiin infotilaisuuksia ja tuote-esittelyjä, joista osa oli asiasisällöltänsä kertausta aiemmista konferensseista, kuten Microsoft Convergence 2015 ja Microsoft Build 2015, mutta eri kohderyhmälle sovitettuina.

Mitä IoT meriteeraa Microsoftille?

Tähän kirjoitukseeni etsiskelin esityksiä, jotka valottaisivat suuryhtiön käsityksiä ja visioita koskien asioiden internettiä (Internet of Things, IoT). Tällaisen esityksen piti Microsoftin Sam George.

Microsoft Ignite 2015

Microsoft Ignite 2015

Esityksensä alussa George kertasi asioiden internetin olleen olemassa jo pari vuosikymmentä, mutta kehittyneen uudenlaiseksi nyt viime vuosina. Hän tiivisti muutoksen viiteen alla mainittuun ilmiöön.

Ensinnäkin ovat IoT-ratkaisuissa tarvittavat laitteet nykyään erittäin edullisia, toiseksi niiden yhdistäminen verkkojen kautta paljon aiempaa kattavampaa ja luotettavampaa, kolmanneksi on näiden ratkaisujen kehittäminen nykyään paljon helpompaa kuin aiemmin, neljänneksi ovat yritykset heräämässä IoT:n hyötyihin ja viidenneksi on se juuri nyt innostavien ja innovatiivisten näkymien aluetta.

Kuvassa alla ovat nämä viisi pointtia. Kuva on kaapattu Sam Georgen esityksestä.

Sam George: IoT

Sam George: IoT käännekohdassa

Georgen mukaan asioiden internetin kehitys on paljolti ennustamatonta, mutta jatkuva yleistyminen on tosiasia. Hän ei niinkään näe kaikkien laitteiden jatkossakaan yhdistyvän toisiinsa, mutta eri laitteiden keräämää dataa tullaan yhdistämään ja hyödyntämismenetelmiä kehittämään. Teoreetilliseksi taustaksi hän mainitsi Mooren, Metcalfen ja Koomeyn lait.

IoT-kypsyysasteet

Microsoft on tutkinut asiakaskuntaansa IoT-toteutusten näkökulmasta ja sen perustalta suorittanut jaon kolmeen kypsyysasteeseen, tai kehitysvaiheeseen, jotka kertovat kuinka nämä asiakkaat ovat mukana asioiden internetissä. Sam Georgen esitys rakentui näiden ympärille.

IoT Business Maturity Model 1. Operational efficiency. Ensimmäisessä maturiteettimallissa asioiden internetin avulla haetaan operationaalista tehokkuutta. Esimerkit tästä ovat melko tavanomaisia, eli IoT-laitteiden avulla seurataan asiakasvirtoja liiketilan sisällä, vahditaan jäähdytysyksikköjen toimintaa, sekä tarkkaillaan hyllyjen sisältöä ja täyttöastetta, joiden perusteella saadaan erilaisia hälytyksiä. Hieman uudempaa ajattelua on kauppiaiden yhteydenpito kauppansa asiakkaisiin näiden mobiililaitteiden avulla.

IoT Business Maturity Model 2. Business Intelligence. Toisessa mallissa dataa visualisoidaan ja analysoidaan tarkemmin, eli suoritetaan liiketoimintatiedon hallintaa. Tämä tarkoittaa erilaisten säännönmukaisuuksien ja ennustettavuuksien etsimistä. Ensimmäisessä mallissa kerättyä dataa voidaan esimerkiksi yhdistää ulkopuolisten järjestelmien tuottamaan dataan, kuten säätietoihin. Jäähdytysyksikköjen kohdalla tässä mallissa edetään ennakoiviin huoltotoimenpiteisiin.

IoT Business Maturity Model 3. Business Transformation. Kolmannessa kypsyysasteessa IoT on jo liiketoiminnan transformaation ja uusien kumppanuuksien synnyttämisen apuna. Tarkoituksena on kehittää uusia palveluja, sekä uutta kassavirtaa. Tällä tasolla toimiva yritys esimerkiksi käyttää IoT-dataa muiden muassa työvoiman optimointiin kussakin liikkeessä, yhdistää sää- ja sosiaalista tietoa liiketilan asiakasvirtalukuihin paremman ennustettavuuden saavuttamiseksi, sekä laajemminkin jakaa ja yhdistää omaa dataansa muiden toimijoiden kanssa.

Aiemmassa omassa kirjoituksessani Älykaupan älykori menin vielä pidemmälle, kun tein tiettäväksi asioiden internetin tulevaisuudessa mahdollistavan ajan ja tilan dynaamillisen käytön. Silloin ei enää kysytä, miten jotakin liiketoimintaa harjoitetaan, vaan kysytään lisäksi mitä liiketoimintaa olisi parasta harjoittaa tietyssä lokaatiossa tiettynä aikana. Tämän Microsoft niin halutessansa saa ystävällisellä luvallani lisätä listallensa: IoT Business Maturity Model 4. Business Variation.

IoT käytännössä, Microsoft Azure?

Microsoft tarjoaa lukuisia esimerkkejä käytännön ratkaisuista. Kaupan alan ratkaisuja on koottu otsakkeen Microsoft IoT Case Studies in the Retail Sector alle. Linkin takaa löytyvät kuvaukset ovat vain muutaman virkkeen mittaisia per tapaus. Koko kuvaus löytyy aina kunkin kappaleen vasemmalla puolella olevaa asiakkaan logoa sohaisemalla.

Microsoftin IoT-visioista löytyvät paitsi yllä mainitut kolme kypsyysastetta, myös linkki  USA Todayn lähes pari vuotta vanhaan uutiseen, joka kertoo kauppaketju Krogerin onnistuneesta, jonotusaikoja lyhentäneestä IoT-ratkaisusta, joka painoi kassajonossa vietetyn ajan neljästä minuutista 26 sekuntiin ja sitä kautta merkittävästi kohotti asiakastyytyväisyyttä.

Esimerkeistä selviää nopeasti, että ellei aivan kaikissa, niin lähes kaikissa Microsoftin IoT-ratkaisuissa on mukana yhtiön pilvipalvelu Microsoft Azure. Siinä missä Microsoft OneDrive on lähinnä erittäin helposti käyttöön otettava pilviperustainen tiedostojen tallennus- ja jakopalvelu, on Azure todellinen viidakko erilaisia jopa globaaliin yrityskäyttöön tarkoitettuja tiedon tallennus-, analysointi- ja esityspalveluja.

Microsoftin näkemys asioiden internetistä on selkeästi analysointiin painottuva. Dataa voidaan kerätä Azureen valtava määrä etukäteen välttämättä edes tietämättä mitä kaikella kertyvällä tiedolla tehtäisiin. Ideana nähdäkseni on, että Azuren työkalut automaatillisesti analysoivat datamassaa ja poimivat sieltä karkeasti ottaen kahdenlaisia asioita: säännönmukaisuuksia ja poikkeuksia, joista kumpainenkin on minkä tahansa liiketoiminnan kannalta kiintoisaa tietoa.

Teidän nöyrin,

P.Tärkeä